Family Wiki
Advertisement
Heretz israel hamuvtachat

גלויה עם גבולות ההבטחה - ויקיפדיה

Map1

מתוך מאמרו של יהודה אליצור

גבולות ההבטחה של ארץ ישראל אלו הן גבולות ארץ ישראל כפי שהובטחו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים לצאצאיו - עם ישראל. במקרא הוגדרו גם "גבולות פרשת מסעי". במסורת ישראל נקבעו גם גבולות עולי מצריים, גבולות עולי בבל. בעת החדשה, עם קביעת גבולות מדינת ישראל התעוררו שאלות חשובות לעניין קדושת ארץ ישראל כמו בהלכות שמיטה[1]

ההבטחה[]

ב"ברית בין הבתרים" נאמר לאברהם אבינו:"בַּיּוֹם הַהוּא, כָּרַת ה' אֶת-אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ, נָתַתִּי אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת, מִנְּהַר מִצְרַיִם, עַד-הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר-פְּרָת. [2]. הקב"ה הבטיח לו את ארץ כנען ירושה לזרעו לאחר שיחזרו לארץ. ולעתיד לבא ארץ ישראל תהיה בגבולות דרום-צפון "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת".

אחרי יציאת מצרים משה רבינו הגדיר שוב את גבולות ההבטחה:"וְשַׁתִּי אֶת-גְּבֻלְךָ, מִיַּם-סוּף וְעַד-יָם פְּלִשְׁתִּים, וּמִמִּדְבָּר, עַד-הַנָּהָר..."[3]. כאן שהגבולות הם ים-סוף עד ים-פלישתים.

אלו הם גבולות אלו הם הגבולות המקסימליים של א"י הפוטנציאלית שהיא בשלמותה, ומחוץ לגבולות אלו אין פוטנציאל של א"י, גם אם עם ישראל יכבוש אזורים אלו לא תחול עליהם קדושת א"י, ולא נתחייב שם במצוות השמיטה.

יש הסוברים , על פי הספרי,  כי גם לאחר כיבוש הארץ המובטחת לאבות אפשר להמשיך ולכבוש מקומות אחרים ,גם על פי הפסוק " כל מקום אשר תדרוך כף רגליך -לך יהיה (יהושע   ) . 
יש הסוברים , כמו החוקר פרופסור זכרי קלאי , כי דווקא "ארץ הכנעני " - הובטחה לנחלת עם ישראל בלבד וכי גבולות האבות = מלכות אברהם,כוללים שלטון ישראלי על שאר בני אברהם במרחב השמי .

הגבולות למעשה[]

יהודה אליצור במאמרו הגדיר כך את הגבולות:

ארץ ישראל משתרעת, על פי דבר ה' בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה:
דרום מן הקו: ים סוף (מפרץ אילת-עקבה ומפרץ סואץ), נהר מצרים (הפלג המזרחי של שפך הנילוס שהשתפך לים בימי קדם, סמוך לפילוסיון ובימינו אינו קיים).
בצפון, על הקו: נהר פרת, טורי אמנה (הרי Taurus Amanus על גבול סוריה-אנטוליה).
מערב, מן הים הגדול.
מזרח, עד מדבריות ערב.
כל איי הים, שלפנים: מן הקו: טורי אמנה-נחל מצרים שייכים לארץ.

להרחבה ראו כאן גבולות הארץ במסורת ישראל

הערות שוליים[]

Advertisement