Family Wiki
Advertisement

חבורת הבשן מבטאת את תקופות וולקניות באות הכלולות בארץ ישראל, סוריה ולבנון החל מהתקופה מלפני 5.5 מיליון שנה ועד ההווה. בין השאר, תצורת לג'ה - בדרום מערב סוריה - מתקופת ההולוקן, הצעירה ביותר - תקופתה היא מלפני 10,000 שנה ועד ההווה, תצורת גולן - בצפון הגולן ומרכזו, תצורת אורטל - מרכז רמת הגולן ודרומה וכן צפון עמק החולה, בזלת משכי" - דרום הגולן, הגליל התחתון ודרום סוריה והחשובה ביותר בזלת כיסוי - Pβc - מתקופת פליוקן התחתון, מלפני 3,600 מיליון שנה עד 5,300 שנה. בזלת הכיסוי מכסה שטחים רחבים בדרום רמת הגולן, בגליל התחתון המזרחי, מראש פינה עד לבית שאן. אך היא חורגת מרחבי ארץ ישראל והיא משתרעת על שטחים נרחבים בדרום סוריה, עד להר הדרוזים, בצפון ירדן - באזור אירביד. גיל הבזלת נדגם ונבדק בשיטת "אשלגן-אורגן" ונאמד לתקופה מלפני 5 מיליון שנה - ראשית תקופת הפליוקן. פעילות פסקה לפני 4.2 מיליון שנה. פיזורה של הבזלת משני צידי השבר הסורי-אפריקני מצביע על כך בתצורה זו נוצרהה לפי התהוות השבר.

Advertisement