Family Wiki
Advertisement
שער-הספר

זאב גלילי כתב באתרו "היגיון בשיגעון": במבט ראשון זהו סיפור פשוט. סיפורו של הנער חיים סבתו, העולה עם בני משפחתו ממצרים, למעברת בית מזמיל שבירושלים. סיפור של קשיי קליטה, של חברת ילדים המשחקים כדורגל עשוי סמרטוטים. סיפורו של נער שנחשף אט אט לארץ ישראל החדשה, נקלט לא בלי קושי בחברת נערים בישיבת בני עקיבא ובמלחמת יום הכיפורים היה בין הלוחמים שהצילו את המדינה בגולן. לכאורה סיפור המוכר כבר מספריו הקודמים של סבתו, אך כבר בפרק הראשון, בסיפור על האחות המסתורית קריסטינה והביקור במנזר, מתברר שרב הנסתר בסיפור על הנגלה. כמו בפיוטו של ר' אברהם מימין יש בסיפור שני רבדים. ברובד הגלוי זהו סיפורו של סבתו. פעם בעיני הילד התמים מבית מזמיל, פעם בעיני בחור הישיבה המפולפל, פעם בעיני החייל שעבר חוויה מטלטלת של אובדן ומבחן אמונה. ומעל לכל מרחפת רוחו של הרב, ראש ישיבה, המספר היודע כל, המוליך אותנו בשבילים נסתרים לגלקסיה של ההיסטוריה היהודית, לסיפור חורבנותיה לתיאור תפארת תורתה וכיסופיה. וחוט השני עליו מחורזים פרקי הסיפור הוא הפיוט "בשפריר חביון", המלווה את המחבר במסע.

Advertisement