Family Wiki
Advertisement
Brecat hanofrim

הבריכות מקור התמונה:אתר ערוץ שבע

קובי פינקלר, מערך ביקור לבריכות הנופרים - הבריכה, שמשמשת למטרות שמירת טבע ומינים נכחדים, נפגעת כתוצאה מפעילות מטיילים אינטנסיבית- חוקית ולא חוקית

בריכות הנופרים שבגן לאומי ירקון משתרעות על פני שטח של כ- 10 דונם. בריכות אלה בעלות חשיבות מרכזית לשמירת טבע בירקון מכיוון שהן מקור המים לשבעת הקילומטרים הראשונים והנקיים של הנחל, מקור החיים לחי ולצומח. בבריכות אלה נמצאים צמחים ובעלי חיים שנעלמו מהירקון בשנות ה- 70 של המאה שעברה ובעקבות פעילות נמרצת של רשות הטבע והגנים הושבו בשנות ה- 90, וזכו לשיקום והתבססות מחדש בנחל. רשות הטבע והגנים, יחד עם רשות נחל ירקון, חשפו את ברכת הנופרים והכשירו אותה לקליטת קהל מטיילים. בעבר הבריכות זכו לביקורים של מטיילים כחלק מחוויית הביקור בטבע, אלא שבשנים האחרונות החלה פעילות אינטנסיבית של מבקרים – חוקית ושאינה חוקית - באזור הבריכות, הכוללת בין היתר רחצה ושהות ארוכה, נוכחות בלילות, מסיבות רועשות ודיג לא חוקי. לכלוך רב הגיע לבריכות כתוצאה מהשלכת פסולת של הרוחצים והביא להמתת אלפי דגים. הכנסת דטרגנטים, סבון, חומרי ניקוי של מתרחצים ואפילו שמנים(!) למערכת האקולוגית העדינה הובילה להרחפת חלקיקי הבריכה ושינוי המארג האקולוגי העדין שבה. בנוסף נגרמו על ידי המטיילים נזקים במאות אלפי שקלים לשטחים החקלאיים (אדמות פרטיות) הסמוכים. בעקבות כל זאת השתנה מערך יחסי הגומלין שהיה קיים בשנים האחרונות: הטבע, המטיילים ובעלי השטחים הפרטיים, נפגעו מכך.

מאחר וברכת הנופרים נמצאת בשטח גן לאומי ירקון, רשות הטבע והגנים- כגוף שאמון על ניהול השטח ואמון על פי החוק על שמירת טבע בישראל, בתיאום עם רשות נחל ירקון וגופים נוספים, פועלת למנוע את ההשפעה הקשה על הבריכות באמצעות עבודות שיקום מקיפות והסדרת מערך הביקור במקום, בין השאר על ידי גידור השטח. בשלב ראשון תחסם הכניסה לכלי רכב לאתר. מאחר ויעוד הבריכות הינו שמירת הטבע אין כוונה להכשירן לשחייה ורחצה, גם בעתיד תיאסר הכניסה למים בחוק.

עמי לזר, מנהל מרחב שרון ברשות הטבע והגנים: "הבריכות נועדו בראש ובראשונה על מנת לשמר את בעלי החיים הנדירים, שחלקם כבר נכחדו מנחלי ארצנו בעבר- והושבו לאחר שנים של עבודה קשה. לצערנו חלק מהציבור שמגיע למקום מתעלם מההוראות ופוגע בטבע, בין היתר על ידי כניסה למים, אך גם מפעולות שאינן מכוונות, כמו השארת לכלוך וחומרי ניקוי, הקמת אהלים ושהות בלילה, כול זאת למרות שילוט והסברה מקיפה שעורכים אנשי מרחב שרון של רשות הטבע והגנים במקום. מעבר לפגיעה האקולוגית קיימות בעיות בטיחותיות שאינן מאפשרות רחצה במקום זה- הבריכות אינן נותנות מענה בטיחותי למתרחצים ולכן אסורות לרחצה. אני משוכנע שכאשר יסתיימו העבודות נוכל לשמור על הטבע בבריכות טוב יותר, תוך שאנחנו עדיין מאפשרים את חוויית הביקור במקום- אך תהיה זו חוויה של למידה והעשרה, כזו שלא תיפגע בטבע" מסכם עמי לזר.

Advertisement