Family Wiki
Advertisement
The statua della madona

פסל השיש המחולל - הכתובת ראו מטה

ברטולומיאו די-קאזיס היה נער יהודי, אשר הגיע לפירנצה, בעקבות גירוש ספרד. הוא הואשם בחילול קודשי הנצרות והוצא להורג בחוצות העיר פירנצה על-ידי ההמון. משה דוד קאסוטו כתב כי "שלושה סופרי דברי-הימים" הזכירו בספרם את האירוע. מעשה זה הונצח בכתובת בכנסיה מרכזית על-גבי לוח שיש אשר הוצב בבסיס הפסל המחולל.

הרקע[]

החל מסוף המאה ה-15, יהודי ספרד ויהודי פורטוגל התפזרו למדינות רבות. ההגירה ההמונית החלה לאחר ההכרזה על הגירוד בשנת 1492. עם זאת, עוד קודם לכן הייתה הגירה של אנוסים אשר נרדפו בשל היותם חשודים בכך שנשארו דבוקים בדת אבותיהם. הפליטים הגיעו לאחדות מערי איטליה במספר ניכר: רומא, גנואה, ליבורנו ופרארה. היו שהתקבלו בחיבה רבה והיו - בחיבה מוגבלת. אחדים מהם הגיעו לפירנצה. העם כינה אותם "מאראני" האנוסים. על ברטולומיאו די-קאזיס נכתב "נער מהמאראנים הללו".

האירוע[]

בשנת 1493 התרחש בפירנצה מאורע, אשר הצביע על המשך השנאה של העם כלפי היהודים. מעטים היו בעיר המהגרים יוצאי ספרד. משפחתו של הנער ברטולומיאו די-קאזיס הייתה אחת מהן. מעשהו מתואר בספרי ההיסטוריה של אותה תקופה.

ברטולומיאו הצעיר נכנס למריבה עם נערים בני גילו ופצע אחד מהם בגרונו באולר. הוא הוסגר לידי השלטונות. הוא הואשם בפגיעה בנער אך נוספו לכך האשמות נוספות בעלות אופי דתי. באותם הימים התגלו פגיעות שנעשו באולר בתמונות דתיות והשחתות של פסלי הבתולה בכנסיות. הנער היהודי, אולי "מתוך כעס", הודה כי פגע בתמונות ובפסלים הדתיים. בית המשפט הפלילי של פירנצה "השמונה של גוארדיאה ובאליאה", פסק כי הוא יומת בעינויים. פסק הדין קבע כי ליד כל אחד מהאתרים שנמצאו פגועים ייעשה מעין טקס "כפרה". בגופו של ברטולומיאו בוצע מום ליד כל אתר שנפגע: תחילה קטעו את ידיו, המשיכו בניקור עיניו ולבסוף רגמו אותו באבנים, הפשיטו אותו מבגדיו וגררו אותו לאורך 50 רחובות. את שרידי הגוויה הביאו לרגלי פסל הבתולה ושם הושלם גזר הדין.

הנצחה[]

The statua della madona acetovet

הכתובת בתחתית הפסל

האירוע אף הונצח אף בכתובת בכנסיית Orsanmichele ברחוב Via dei Lamberti - דרומית מ"ככר הדואומו" [1].

הפסל של הבתולה ובזרועה ישו התינוק, מוצב בקיר המערבי של הכנסיה. לרגלי הפסל נחרטה הכתובת הבאה:

HANC FERRO EFFIGIEM PETIT JUDAEUS ET INDEX

IPSE SUI VULGO DILANIATUS OBIIT

MCCCCLXXXIII

יהודי פגע בתמונה זו בכלי ברזל ומשהודה על פשעו מת טרף בידי בידי בעם 1493. ‏‏[2]

הערות שוליים[]

  1. משה דוד קאסוטו, "היהודים בפירנצי בתקופת הרניסאנס", מכון בן צבי, האוניברסיטה העברית וחברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית על--ידי הוצאת קרית ספר בע"מ ירושלים,תשכ"ז
  2. ‏מקור=משה דוד קאסוטו עמ' 52‏
Advertisement