Family Wiki
Advertisement

בסוד שיח הוא עלון לפרשת השבוע בעריכת שאול שיף. גליון מס' 45 יצא לאור בפרשת תולדות. הוא הופץ באמצעות "דואר אלקטרוני".

בין השאר כלל הגליון: משיחחתו של האדמו"ר מלובביץ, פרקים בעולמה של רבנות הקהילה בישראל מאת הרב אהרון כ"ץ (מאמר 29 בסדרה), סיפור לשבת, פינה משפטית מאת עו"ד משה פרידל, שביבים מאת שאול שיף, שו"ת חורף מאת הרב שבתי יגל

Advertisement