Family Wiki
Advertisement
Ottoman bank jerusalem

מבנה הבנק בירושלים

Ottoman bank jerusalem1

סמל הבנק מעל הדלת המרכזית

בנק עותומן במקור : "בנק אימפריאל עותומאן" (Banque Impériale Ottomane) בטורקית:Osmanlı Bankası ו-Bank-ı Osmani, היה בנק שפעל בארץ ישראל משנת 1905 עד שנת 1953. הוא הוקם הוקם בשנת 1856 ‏‏[1]

בעת הקמתו המיממשל של האימפריה העות'מאנית היה שותף בו. הוא פעל כבנק הממלכתי של האימפריה בין השנים 1863 - 1924. בשנת 1996, סניפו בטורקיה, נמכר לבנק טורקי, אשר הקים מוזיאון להנצחתו.

סניפו הראשי בארץ ישראל היה בירושלים. מבנה הבנק קיים עד היום ברחוב שלמה המלך 4 ועליו עדין חרוט סמל הבנק. בשנת 1953 עיסקי הבנק נמכרו לבנק מרכנתיל לישראל.

תולדות הבנק[]

בתקופה שקדמה לכניסת הבנקים המודרניים לתחומי האימפריה העות'מאנית, הפעולות הפיננסיות והבנקאיות היו בעיקר בידי קבוצות של סוחרים יוונים, ארמנים , יהודים יוצאי ספרד ונוצרים לבנטים. היוונים היו פעילים במיוחד בבנקאות , כולל בעיר הבירה איסטנבול‏‏ ‏‏[2].

בשנת 1863 משקיעים בריטיים, צרפתים וטוקריים הקימו את הבנק האימפריאלי העותמאני (Banque Impériale Ottomane ). הוא פתח מייד סניפים בלונדון ובפאריז. במרוצת שבעים שנות קיומו יסד רשת סניפים ברחבי ארצות הבלקן והמזרח התיכון. "הפריחה המרשימה של עסקיו והתרומה העיקרית לרווח נזקפה לזכות הפעילות הממלכתית של שלטונות האימפריה" ‏‏[3]

בשנת 1914 הוא נחשב לרשת הבנקאית בעלת מיגוון העסקים הגדולה במזרח אגן הים התיכון. היו לה לא פחות משמונים סניפים: 16 בחלק האירופאי של טורקיה ,כולל חצי האי הבלקני: אלבניה, [יוון]], בולגריה ןרומניה. 37 סניפים ברחבי המזרח התיכון : אירן, עירק, לבנון, סוריה (11 סניפים) מצרים (5 סניפים). היא פעלה במרכזים הפיננסיים של מצרים: קהיר ואלכסנדריה - בהם היה ריכוז המוסדות הפיננסיים הגדול באזור. וכן פעלה קפריסין וארץ-ישראל.

מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לפעילות הבנק, אם כי הוא פתח עוד בשנת 1916 סניף במרסי שבצרפת. אך הבעלות של סניפי הבנק במזרח התיכון עברה לידי Paribas הוא ‏‏[4] .

בארץ ישראל[]

יהושע בן-אריה ‏‏[5] מצטט את אברהם לונץ המספר כי "הבנק הראשון בעירנו הוא של בנק ואלירו , אשר הקימו ואלירו האב בשנת תר"ח (1848) היה זה המוסד הכספי הציבורי הראשון בארץ ישראל. אחריו נפתחו שערי הבנק המודרני הראשון בארץ היה בנק קרדיט ליונה (Crédit Lyonnais ), אשר פתח סניף בירושלים בשנת 1892.

בשנת 1899 נוסד דויטשה פלשתינה בנק Deutschen Palastina-Bank על בסיס שני מוסדות קיימים, במטרה לעודד את המסחר בין גרמניה לבין ארץ-ישראל. בשנת 1903 ההסתדרות הציונית פתחה את חברת אנגלו-פלשתינה ביפו ובשנת 1904 נפתח סניף בירושלים.

בנק עותומן פתח סניפים בירושלים וביפו בשנת 1905 ובחיפה בשנת 1906.

בשנת 1922 נפתחו סניפים חדשים בערים: בית לחם, רמאללה ושכם.

הערות שוליים[]

  1. ‏או 1863‏ ‏‏מסמך וורטון עמ' 14‏
  2. שם, עמ' 7‏
  3. ‏ שם, עמ' 7
  4. Banque de Paris et des Pays-Bas
  5. ‏ עיר בראי התקופה - ירושלים במאה התשע-עשרה - העיר העתיקה עמ'430‏

קישורים חיצוניים[]

</div

Advertisement