Family Wiki
Advertisement

לוגו הישוב

בני דקלים הוא ישוב אשר מקורו בנוה דקלים בגוש קטיף, אשר נוטש בשנת 2005.

הישוב מונה היום (2014) 65 משפחות, כולן מהגוש - 20 נכנסו כבר לבתי קבע. לשלב א' בקבע מיועדות 153 ( מתוכן 70 משפחות מהגוש מנווה דקלים , 20 בנים ממשיכים ו-4 משפחות לא מגוש.

הישוב הוא קהילתי תורני, ויספק שירותים אזוריים (מרכז מסחרי, מרפאה, בתי ספר וכד') לכל מזרח לכיש.

מוסדות ביישוב : בית כנסת, מקווה, סניף אריאל, ספרית אר"י גנים ומעונות .

בישוב הקבע יוקמו בע"ה שני בתי ספר ממ"ד תורניים אחד לבנים ואחד לבנות (

בני דקלים לוגו.jpg

סיפורו של מקום[]

בני דקלים מוקם כישוב מרכזי במזרח לכיש כחלק מארבעה ישובי שמוקמים ע"י מגורשי גוש קטיף. לאחר הגירוש חיפשנו להמשיך בעשייה ההתיישבותית בעלת משמעות לעם ישראל. הגענו לאזור דליל באוכלוסייה, המהווה חייץ בין יישובי הר חברון לאזור קרית - גת.

על נוה דקלים בגוש קטיף[]

בני_דקלים

בני דקלים

נווה דקלים בחבל לכיש

אתר הישוב[]

מדרשת הדרום[]

בישוב ממוקמת מדרשת הדרום במבנים זמניים, היא עומדת לעבור למשכן קבע בישוב טנא.

Advertisement