Family Wiki
Advertisement
במעבי ההר עשר.jpg

תוכן עניינים

הקדמה: המבוא לחוברת הכנס[]

הקדמה מחוברת הכנס.jpg

מושב ראשון - חפירות חדשות באתרי תקופת הברונזה והברזל בהר אפרים והסביבתו[]

על החפירות בשילה - הרצאה באנגלית[]

ההרצאה לא הוקלטה אך יש כתבה באנגלית - החל מהדקה ה-7.15

CBN's_Jerusalem_Dateline_2018_Interview_with_Dr._Scott_Stripling_at_Biblical_Shiloh

CBN's Jerusalem Dateline 2018 Interview with Dr. Scott Stripling at Biblical Shiloh

Watch Dr. Scott Stripling of the Associates for Biblical Research and Director of the Shiloh Excavations as he is interviewed by the Christian Broadcasting Network on site at Biblical Shiloh. Watch Dr. Stripling from the 7 minute mark to 13:04. For more, visit: www.DigShiloh.org

האתר המבוצר "גבעת השישה עשר" ליד גבעון[]

מאת: דר' מיכאל פרייקמן,המכון לארכאולוגיה, אוניברסיטת אריאל
האתר המבוצר "גבעת השישה עשר" ליד גבעון מתקופת הברונזה התיכונה. תוצאות ארבע עונות חפירה ראשונות

מיכאל_פרייקמן_האתר_המבוצר_"גבעת_השישה_עשר"_ליד_גבעון

מיכאל פרייקמן האתר המבוצר "גבעת השישה עשר" ליד גבעון

גבעת שישה עשר.jpg

חפירות חדשות בעוג'א אל-פוקא (אולי עטרות המקראית)[]

מאת: פרופ' דוד בן שלמה, החוג ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון.
האתר נחפר על-ידי אדם זרטל ופורסם כמצודה ישראלית מבוצרת, החולשת על המעיין עין עוג'א וסביבתו.. הזיהוי המשוער עטרות, הנמנית על ערי גבול שבטי אפרים ומנשה . נתגלו בה שלוש שכבות המעידות על פוטנציאל של חפירות מעין אלה.,

דוד_בן_שלמה_חפירות_חדשות_בעוג'א_אל-פוקא_(אולי_עטרות_המקראית)

דוד בן שלמה חפירות חדשות בעוג'א אל-פוקא (אולי עטרות המקראית)

החפירות בחלת א-סחריג' אתר משלהי תקופת הברזל ליד ראש העין[]

מאת: דר' גלעד יטאח, רשות העתיקות.
החפירות בחלת א-סחריג' אתר משלהי תקופת הברזל ליד ראש העין. מדובר בתופעה של בניית עשרות בתי חווה בין תל אפק לבין תל חדיד, אשר הוקמו בעקבות מדיניות מכוונת של האימפריה הניאו-אשורית בדרום מערב-השומרון, אולי בתור בסיס לשליטה על הסביבה

בעקבות מסע סנחריב לארץ ישראל והגליית תושבי ממלכי ישראל, החוקר מצא רשת של כפרים של תושבים שהוגלו מאשור בסביבות ראש העין של היום. הוא מעלה את ההשערה שהיה זה בסיס עורפי לחילות אשור שפעלו בדרום ארץ ישראל

גלעד_יטאח_החפירות_בחלת_א-סחריג'_ליד_ראש_העין

גלעד יטאח החפירות בחלת א-סחריג' ליד ראש העין

מושב שני - חקלאות ותעשייה באזור ההר בימי קדם[]

אחסון תת-קרקעי של תבואה ויין בבורות פעמון: דוגמאות משומרון, יזרעאל וגבעון[]

מאת: דר' נורמה פרנקלין, המכון הארכיאולוגי על-שם זינמן, אוניברסיטת חיפה
בשדרות ההר חצובים באבן בורות פעמון, אשר משמשות לא רק לאגירת מים, טלה גם לממגורות תבואה ומרתפי יין. האחסון מאפשר תנאי אקלים נאותים.

נורמה_פרנקלין_אחסון_תת-קרקעי_של_תבואה_ויין_בבורות_פעמון_דוגמאות_משומרון,_יזרעאל_וגבעון

נורמה פרנקלין אחסון תת-קרקעי של תבואה ויין בבורות פעמון דוגמאות משומרון, יזרעאל וגבעון

פרנקליןם.jpg

"...כי כל ביתה לבוש שנים": יצור טקסטיל ביתי בתקופת הברזל 2[]

דר' דבי קאסוטו, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, מכון אולברייט ארכאולוגי ההרצאה תעסוק בזיהוי וניתוח אזורי הפעילות של הנשים במשק הבית

דבי_קאסוטו_"...כי_כל_ביתה_לבוש_שנים"_יצור_טקסטיל_ביתי_בתקופת_הברזל_2-0

דבי קאסוטו "...כי כל ביתה לבוש שנים" יצור טקסטיל ביתי בתקופת הברזל 2-0

קסוטו.jpg

חקלאות שלחין בהר ארץ-ישראל[]

שמעון_דר_חקלאות_שלחין_בארץ_ישראל

שמעון דר חקלאות שלחין בארץ ישראל

מאת: פרופ' שמעון דר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה , אוניברסיטת בר-אילן

בהרצאה הוצגו מערכות חקלאיות של שלחין שנחקרו במערב השומרון ובהרי הכרמל. כמו כן תיערך השוואה בין חוקי האימפריה הרומית לחוקים בארץ-ישראל בזיקה לשימוש במים לצרכי חקלאות

חקלאות שלחין בארץ ישראל.jpg

בתי בד מהתקופה העות'מאנית במערות בכפר עין שמס (בית שמש)[]

מאת: דר' איתן אילון, מרכז אדם ועמלו, מוז"א, מוזאון ארץ-ישראל, תל אביב
בשרידי הכפר הערבי נמצאו שרידי שני בתי בד בתוך מערות: אחת שהיתה שימוש בתקופה הרומית. בתקופה העותמאנית הותקן בה בית בד שרוב חלקיו שרדו. השניים טרם נחפרה. הסיבות לבניית בתי בד הן: מניעת גבבות, הגנה מגשמים וכן אפשרות לעבוד בלילה

איתן_איילון_בתי_בד_מהתקופה_העות'מאנית_במערות_בכפר_עין_שמס_(בית_שמש)

איתן איילון בתי בד מהתקופה העות'מאנית במערות בכפר עין שמס (בית שמש)

בתי בד בית שמש.jpg

עשור למחקר היין הקדום באזור ההר[]

מאת: דר' שיבי דרורי, מו"פ אזורי מזרח-יו"ש ובקעת הירדן
עד כה בודדו 20 זני יין תרבותיים, ייחודיים לישראל , המתאימים לייצור יין בעת איכות גבוהה בסטנדרטים מודרניים. בהרצאה הוצגה פריצת דרך בייצור יין מסוג מסוים

שיבי_דרורי_עשור_למחקר_היין_הקדום_באזור_ההר

שיבי דרורי עשור למחקר היין הקדום באזור ההר

עשטר חמחקר יין קדום בישראל.jpg

מושב שלישי - גבולות,מלחמות וקדושה - גאוגרפיה היסטורית באזור ההר[]

בחינה מחודשת לתוואי הגבול שבין אפרים למנשה במזרח השומרון[]

מאת: דר' שי בר, החוג לארכאולוגיה, אוניברסיטת חיפה,סקר הר מנשה
בחינה מחודשת לתוואי הגבול שבין אפרים למנשה במזרח השומרון מטרת ההרצאה להציג את הדעות הקיימות, לבחון ארכאולוגית את היתכנות הזיהויים הנוספים ובנוסף יבאו הצעות זיהוי חדשות וחיזוקים להצעות קיימות

שי_בר_בחינה_מחודשת_לתוואי_הגבול_שבין_אפרים_למנשה_במזרח_השומרון

שי בר בחינה מחודשת לתוואי הגבול שבין אפרים למנשה במזרח השומרון

גבול אפרים ןמנשה בחינה מחודשת.jpg

הקרב האחרון של שאול בגלבוע וכינונה של מלכות דוד בחברון[]

מאת: פרופ' גרשון גליל, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
בקרב האחרון של שאול המלך בגלבוע, החוקרים לא הצליחו להסביר מדוע הפלישתים חנו באפקה ובני ישראל ביזרעאל. לדעת המרצה, שאול המלך נאלץ לעלות לצפון בגלל גורם חיצוני שאיים על מלכותו.

גרשון_גליל_הקרב_האחרון_של_שאול_בגלבוע_וכינונה_של_מלכות_דוד_בחברון

גרשון גליל הקרב האחרון של שאול בגלבוע וכינונה של מלכות דוד בחברון

הקרב האחרון של שאול.jpg

חורבן שילה בתקופה ההלניסטית - מי נגד מי ?[]

רעות לויתן בן אריה, יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש:
חורבן שילה בתקופה ההלניסטית - מי נגד מי ? בהרצאה ינסו לזהות לאומית את האוכלוסייה שהתיישבה בשילה והקשר לנדידת לאומים אתניים לדרום השומרון בשלהי התקופה ההלניסטית

רעות_לויתן_בן_אריה_חורבן_שילה_בתקופה_ההלניסטית_-_מי_נגד_מי_?

רעות לויתן בן אריה חורבן שילה בתקופה ההלניסטית - מי נגד מי ?

חורבן שילה.jpg

הפיכה צבאית במרד הגדול[]

מאת: דר' מיכאל בן ארי, מכללת אורות ישראל

מיכאל_בן_ארי_הפיכה_צבאית_בשנה_הרביעית_למרד_הגדול

מיכאל בן ארי הפיכה צבאית בשנה הרביעית למרד הגדול

מיכאל בן ארי, מכללת אורות ישראל : הפיכה צבאית בשנה הרביעית למרד הגדול. השנה הרביעית לדעת המרצה הייתה מהפכנית. המנהיגים הצבאיין לוקחים את ההנהגה ומנסים להציל את ירושלים. לדעת המרצה בשלושת השנים הקודמות נכשלה ההנהגה

בן ארי.jpg

הגיאוגרפיה הקדושה של השומרונים[]

מאת: דר' עמיחי שוורץ, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון
הגאוגרפיה הקדושה של השומרונים. המחקר עוסק בעיצוב הגאוגרפי באזור שכם ושרטוטה של מפה גאוגרפית ומנטלית של המקומות הקדושים

עמיחי_שוורץ_הגיאוגרפיה_הקדושה_של_השומרונים

עמיחי שוורץ הגיאוגרפיה הקדושה של השומרונים

השומרונים.jpg

מושב רביעי - מחקרים במעבה האדמה בארץ יהודה[]

חידושים בחקר מערות ההר המרכזי[]

עמוס_פרומקין_חידושים_בחקר_מערות_בהר_המרכזי

עמוס פרומקין חידושים בחקר מערות בהר המרכזי

מאת: פרופ' עמוס פרומקין, המרכז לחקר המערות, המכון למדע כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

בהרצאה הוצגו אתרי מערות קארסטיות שהתגלו בעשור האחרון. ראויה לציון המערות שהתגלו בעת חציבת מנהרת המים החמישית לירושלים

פרויקט_מערכת_המים_החמישית_לירושלים_של_חברת_מקורות

פרויקט מערכת המים החמישית לירושלים של חברת מקורות

תיעוד פרויקט מערכת המים החמישית לירושלים 2010-2013 הפקה בימוי וצילום: אלול תקשורת חזותית

תמונות מפנים המערה במעמקי האדמה

הטכנולוגיה של בתי הבד במורשה[]

מאת: דר' נחום שגיב, החוג ללימודי ארץ-ישראל, המכללה האקדמית אשקלון
במורשה 26 בתי בד. הם שונים מאלו המקובלים. כנראה אימצו את הטכניקה המקובלת ביוון (תושבי המקום) ההבדך העיקרי שלמתקני הריסוק היה חתך עדשני, המכונים טרפטום. אלו היו מדוייקים ביותר.

נחום_שגיב_הטכנולוגיה_של_בתי_הבד_במורשה

נחום שגיב הטכנולוגיה של בתי הבד במורשה

מורשה.jpg

סקר חללים תת קרקעיים בשטח הגן הלאומי מגדל צדק (מגדל אפק)[]

מאת: בועז לנגפורד, המרכז לחקר המערות, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטנ העברית ירושלים
בסקר אותרו 88 חללים: 57 בורות מים והשאר מערות קבורה מסוגים שונים.

בועז_לנגפורד_סקר_חללים_תת_קרקעיים_בשטח_הגן_הלאומי_מגדל_צדק_(מגדל_אפק)

בועז לנגפורד סקר חללים תת קרקעיים בשטח הגן הלאומי מגדל צדק (מגדל אפק)

סקר חללים.jpg

מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה - מקרה מבחן מתל לבנין[]

מאת: מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה - מקרה מבחן מתל לבנין
בהרצאה ידונו מאפייינים האדריכליים המיוחדים של המערכת, ויעשה נסיון למה בחרו דווקא בשיטה מיוחדת. מדובר בתת-טיפוס אדריכלי, שהסתבר ומצוי בעוד אתרים

איתן_קליין_מערכות_מסתור_מימי_מרד_בר_כוכבא_בתילים_מקראיים_בארץ_יהודה_-_מקרה_מבחן_מתל_לבנין

איתן קליין מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה - מקרה מבחן מתל לבנין

תל לבניין.jpg

במרכז שמורת עדולם תל גדול שבפסגתו סימני חפירה. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה , מערות קולומבריום , בורות מים , מערכות מים , מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד . בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה.

הארכיאולוג פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה. הומזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם.המקור

תל גדול שבפסגתו סימני חפירה - גובה 389 מטר. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה. במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה , מערות קולומבריום, בורות מים, מערכות מים, מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד. בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה (תמונה). פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה, ונזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם. אפשרות זיהוי נוספת היא "לבנה" הידועה שבשפלה (הגם שהזיהוי המקובל הוא בתל בורנה).עמוד ענן

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

שיטות חדשות לתיארוך דרכים קדומים באזור ההר[]

מאת: ניצן בן מלך, החוג לארכאולוגיה ותרבותיות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל-אביב
בהרצאה יוצגו תוצאות התארוך בשיטת הלומינסנציה-האופטית של שני מקטעי דרכים באזור ירושלים
Luminescence dating refers to a group of methods of determining how long ago mineral grains were last exposed to sunlight or sufficient heating. It is useful to geologists and archaeologists who want to know when such an event occurred. It uses various methods to stimulate and measure luminescence.

It includes techniques such as optically stimulated luminescence (OSL), infrared stimulated luminescence (IRSL), and thermoluminescence dating (TL). "Optical dating" typically refers to OSL and IRSL, but not TL.(הויקיפדיה האנגלית)

ניצן בן מלך.jpg

מושב ערב מיוחד[]

לא הייתי נוכח ואין הקלטה של ההרצאה, אם יהיה נוסיף אותה בצורה המקובלת=

ארבעת הרצאות הסיכום[]

מדרשת הרי גופנא - מי אנחנו[]

מדרשת הרי גופנא.jpg
Advertisement