Family Wiki

בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 13:47, 20 ביולי 2009Daniel ventura שיחה תרומות 2,041 בתים +2,041 דף חדש: ['''בית יציב''' הוא מרכז קהילתי בבאר שבע . הוא הוקם בשנת 1953 כאכסניית נוער לצד מרכז לימודי. היום מתקיימים ל...