Family Wiki
Advertisement

[בית יציב הוא מרכז קהילתי בבאר שבע . הוא הוקם בשנת 1953 כאכסניית נוער לצד מרכז לימודי. היום מתקיימים לימודים מטעם האוניברסיטה הפתוחה ןמהווה גם "המרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח והחברה.

העבר של בית יציב[]

בשנת 1921 היה במקום מחנה אוהלים של חלוצים יהודים. היה זה בתום מלחמת העולם הראשונה בימים של חוסר עבודה. ועד הצירים של ההסתדרות הציונית, בא כוחו של היישוב היהודי בארץ ישראל זכה במכרז לבניית בתי הקברות הצבאיים בארץ. מטעמו, זכו שלוש קבוצות של חלוצים בעבודת הבנייה של בית הקברות הצבאי בבאר שבע. בית הקברות הוא מבין הגדולים מסוגו ונקברו בו 1,250 חללים ( רק עשירית נפלו בעיר, השאר ברחבי הנגב). עבודת הבנייה של החלוצים זכתה לאישור רשמי של ממשלת המנדט:" העבודה בוצעה בידכם בדרך משביע רצון. העבודה בכללותה טובה " עבודת החלוצים היה הישג לעבודה העברית.

[1]

הערות שוליים[]

  1. מקור : אילן גל-פאר, בית הקברות הצבאי בבאר שבע: שני מאבקים, ספר זאב וילנאי, מבחר מאמרים בידיעת הארץ, חלק ב, עמוים 216-224, ערך: אלי שילר, הוצאת ספרים "אריאל", ירושלים, 1987

קישורים חיצוניים[]


]

Advertisement