Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

ביקור_ב"קבר_אחים"_בבית_הערבה_ההיסטורית

ביקור ב"קבר אחים" בבית הערבה ההיסטורית

ביקור ב"קבר אחים" בבית הערבה ההיסטורית

קבר האחים באתר בית הערבה ההיסטורי הוקם לאחר מלחמת ששת הימים. בית הקברות המקורי חולל על ידי הערבים לאחר הנסיגה מחוף הצפוני של ים המלח במאי 1948.

על המצבה הונצחו שמות החללים:
נמרוד שכטר, לוחם פלמ"ח שנהרג בתאונת אימונים; יעקב לביא וזאב לוונטל, חברי קיבוץ שנרצחו ביריות על גדת הירדן; אברהם בן-אברהם, מעפיל אלמוני מעיראק שמת עם הגיעו לארץ המובטחת; גדעון קורנל, בנם של דויד וחנה קורן, ממייסדי הקיבוץ. בגיל שנתיים טבע בבור ברפת.

בשלב מאוחר יותר הוקמה מצבה המתארת באופן אישי יותר את שמות המתים. שמו האמיתי של המעפיל האלמוני "אברהם בן-אברהם" התברר כאליהו עבד-אל נאבי.

המקור: אורי איציק - תפוז


על איתור "קבר האחים" של חללי בית הערבה[]

לאחר מלחמת ששת הימים יוסקה הררי לבקשת אם חברו נמרוד שכטר, נסע אל בית הערבה במטרה ולאתר את קברו של שכטר. השטח עדיין היה שטח צבאי סגור והצריך אישורים וליווי של כוחות הביטחון. אל יוסקה הצטרף עודד זראי (זערור) כתב קול ישראל ובקיא בערבית על בוריה. בהגיעם למקום לא נמצא בית העלמין של קיבוץ בית הערבה. לאחר חיפושים מצאו השניים את רצפת הרפת וכך הגיעו למקום בו אמור היה להיות בית העלמין. לאחר מכן נסעו השניים ליריחו בניסון לדובב מקומיים ונתקלו בסירוב. להצעת מפקד צה"ל ביריחו הם פנו לפגישה עם מי שהיה ראש עיריית יריחו לפני מלחמת העצמאות.

ראש העיר לשעבר שהתלווה אליהם והסביר שהוא הכיר את המקום היטב כיוון שהיה בידידות עם תושבי הקיבוץ. הוא סיפר לשניים כי ברבת עמון ישנם מפות מקוריות המתעדות במדויק את מיקום בית העלמין.

לאחר מספר ימים השיג ראש העיר לשעבר את המפות ויחד עם עודד זראי סימנו את המקום בו שכן בית העלמין לפני בניית גשר עבדאללה וסלילת הכביש במקום.

לדברי יוסקה הררי האדמה שבמקום נסחפה עם השנים ובולדוזרים שעבדו לסלול את הכביש גרפו את האדמה והורידה אותה בשני מטר בקירוב, כך שמעולם לא נמצאו עצמות במקום, וקבר האחים הוקם במקום בו אמורים היו להיות הקברים.

המקור: יובל מלחי אתר היסטוריה מפי יוסקה הררי

ביקור בשנת 1990[]

ביקור באתר בשנת 1990

עדיין מצבות ארעיות

ביקור בשנת 2014[]

התמונות באדיבות יובל מלחי אתר קטעים בהיסטוריה לאלבום התמונות הקש כאן


Advertisement