Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

המיקום של בית הערבה המחודשת - על מיקום בית הערבה ההיסטורית ראו בית הערבה - קבר אחים


קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

בית הערבה הוקם על-ידי "קבוצת חוגים" בשנת 1939 בצפון ים המלח, כ-10 ק"מ דרומית מיריחו,

הרצאות בנושא ניתנו בבמאי-יוני 2021 על-ידי יואב אבניאון - בנושא:" ארץ-ישראל לא גרה כאן יותר. על יישובים עבריים שלא שרדו." ג'רמק, בטיחה-בית הבק, החורן, בני יהודה, בית טלמא - עמק הארזים, קבוצת הר כנרת, מחנה ישראל - ליד קיבוץ דברת, יהודי עזה לפני מלחמת העולם הראשונה, בית הערבה, הר טוב, משמר הירדן, בארות יצחק,בית אשל, עין זיתים ואבוקה

מקורו של השם[]

בית הערבה נמנה על הערים שהיו בגבול הדרומי בנחלת שבט בנימין :"וְעָלָה הַגְּבוּל, בֵּית חָגְלָה, וְעָבַר, מִצְּפוֹן לְבֵית הָעֲרָבָה; וְעָלָה הַגְּבוּל, אֶבֶן בֹּהַן בֶּן-רְאוּבֵן (יהושע, ט"ו,ו')

הקמת הקיבוץ[]

קיבוץ בית הערבה הוקם ב-8 במאי 1939 על ידי פלוגה של בני קיבוצי הקיבוץ המאוחד שעבדה בבמפעלי חברת האשלג, בדרום ים המלח בסדום. בשנת 1938 הוצע להם להקים יישוב חקלאי בצפון ים המלח. על בסיס בנסיון שהצתבר הוחל בשטיפת קרקעות ממלחים.

בסוף דצמבר היובמקום כ-30 חברים [1]. ב-20 בפברואר 1940 נורתה אבן הפינה ליישוב הקבע בטקס בו נכחו אורחים רבים, בהם בן-ציון ישראלי שאמר כי "כנרת בצפון והיישוב החדש שמדרום ליריחו, מהווים את שני הקצוות של מחרוזת היישובים שייחרזו לאורך הירדן".

האחריות על הקיבוץ התחלקה בין הסוכנות היהודית שהייתה אחראית על עניינים התיישבותיים וחקלאיים וחברת האשלג שהייתה אחראית על ענייני בניה. . הפעילות החקלאית במקום הוצגה כנדרשת להספקת מזון טרי לעובדי מפעל האשלג.

הכשרת הקרקע[]

הקרקע המלוחה הוכשרה במשך שנים על ידי שטיפה, בהנחייה של שלמה רביקוביץ' מהתחנה לחקר החקלאות ברחובות. אם במקור שיעור המחל בקרקע היה 17%, אחרי השטיפה ירד למחצית האחוז. באתר גידלו עצים, בננות וירקות - בעיקר עגבניות. כן הוקמו במקום מספר בריכות דגים.

עד כמה תעיד ההצלחה תעיד העובדה שנמצאו באתר שיחי עגבניות בהפיקו פרי אחרי מלחמת ששת הימים, למרות נטישת המקום מאז 1947.

על המאמץ הגדול להטיב את הקרקע כתב זאב ארליך בעיתון מקור ראשון [https://drive.google.com/file/d/0BwBughABYRSpQUxHMm5WMnNQQ1k/view?usp=sharing והארץ הנשמה - תיעבד]

בית הערבה - קבר אחים[]

ראו ערך מורחב:בית הערבה - קבר אחים

ביקור באתר בשנת 1990

קבר האחים בארת בית הערבה ההיסטורית הקימו אלה שחזרו לאתר בית-הערבה לאחר מלחמת ששת הימים. בית הקברות המקורי חולל על ידי הערבים לאחר הנסיגה מחוף הצפוני במאי 1948.

הישוב החדש[]

בית הערבה הוקם מחדש בשנת 2000. הוא קיבוץ וכולל גם שכונה קהילתית המשתייך למועצה אזורית מגילות ים המלח. עיסוקו בחקלאות, בעיקר גידול תמרים.

הערות שוליים[]

  1. ישראל אבן נור, בית מול הר נבו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1981, עמוד 35


ראו את הערך בויקיפדיה העברית בית_הערבה קישור לויקיפדיה

Advertisement