Family Wiki
Advertisement

מתוך אתר משרד התיירות


מדרום לטבריה, נמצא בית העלמין העתיק של טבריה. בית העלמין מטפס על צלע ההר מעבר לכביש. מקצת המצבות עתיקות עד כדי כך שאי אפשר לקרוא את הכתובות שעליהן. אחרות – חדשות יותר, מאחר שבית העלמין הישן נמצא עדיין בשימוש.

בית העלמין הזה קדוש מאוד, מאחר שיש מסורת האומרת שתחיית המתים תתחיל שם. מקורה של המסורת בתלמוד הבבלי, שם נאמר שטבריה היא העיר הנמוכה ביותר מכל הערים והיא "תקום מעפר" עוד לפני ירושלים (ישעיהו, נ"ב, ב'). הרמב"ם כתב שתחיית המתים בטבריה תתחיל 40 שנה בדיוק לפני שתתחיל בכל מקום אחר.

ראשיתו של בית העלמין בטבריה בימים שבהם הקים הורדוס אנטיפס את העיר שקיווה שתהיה עיר רומאית לדוגמא, אבל הוא בנה אותה מעל קברים, דבר האסור על-פי ההלכה היהודית. עקב כך, אף יהודי שכיבד את עצמו לא היה מוכן להתגורר שם בתחילה. ואולם לאחר שרבי שמעון בר-יוחאי, ממשתתפי המרד ברומאים ומחבר ספר הזוהר, הגיע לעיר לטבול במעיינות החמים של טבריה ונרפא ממחלת עור שלקה בה, הוא ערך טקס שבו "טיהר טבריה ממתיה", שבעקבותיו עלתה העיר לגדולה.

בין הקבורים בו רבי מנחם מנדל מוויטבסק

Advertisement