Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

בית הספר התיכון החקלאי פרדס חנה או בשמו המקורי "בית הספר התיכוני החקלאי בפרדס חנה (מיסודה של התאחדות האכרים בארץ ישראל)" הוקם בשנת 1935 ונקרא על שם הברון רוטשילד שנפטר באותה שנה - "התיכון החקלאי ע"ש בנימין רוטשילד". בית הספר החקלאי היה בית הספר הראשון אשר הנהיג לימודים עיוניים, ברמה אשר תאפשר לבוגריו לקבל תעודת בגרות. שאר בתי הספר החקלאיים עד לאותה עת התרכזו בהכשרה לעבודה מעשית בחקלאות, יחד עם מעט לימודים עיוניים, בעיקר אלה הקשורים במקצוע החקלאות.

הקמת בית הספר הייתה חלק מיוזמת התאחדות האיכרים לפעול גם תחומי החינוך והתרבות. וכך, ביוזמת ההתאחדות הוקם ארגון ועדי ההורים במושבות. הארגון ייצג את עמדת האיכרים בנושא החינוך במוסדות היישוביים, ותמך באיכרים במאבקים מקומיים בשאלות מינוי מורים וקביעת תקציבים. כמו-כן הצליחה ההתאחדות להקים בית-ספר חקלאי לבני האיכרים בפרדס-חנה. במסגרת הפעילות בתחום התרבות הקימה ההתאחדות .{ מועדונים, וארגנה הרצאות, ערבי שירה, טיולים והצגות ראינוע. [1] תלמידי בית הספר שילמו שכר לימוד מלא, אשר כלל גם תשלום עבור השהות בפנימיה. למרות העלות הנכבדה של הלימוד, ההרשמה ללימודים הייתה גבוהה במיוחד. בית הספר נחשב בראשית הקמתו לבית ספר יוקרתי.

בשנת 2003 למדו בבית הספר 1,647 תלמידים, מקצתם תלמידי פנימייה רובם תלמידים אקסטרניים. כ- 160 מורים מלמדים בבבית הספר החקלאי, מתוכם 120 עובדי התאחדות האיכרים, שמשכורותיהם עוברות ממשרד החינוך דרך ההתאחדות, ושאר המורים הם עובדי משרד החינוך [2]

היום מתנהל משא ומתן לאירגונו מחדש, ללא הבעלות של התאחדות האיכרים.

הערות שוליים[]

  1. מקור: דין-וחשבון שנתי של מרכז התאחדות האכרים בארץ-ישראל לשנת 1933 , תל-אביב תרצ"ד, עמ' 41-39 באתר: הקמתה והתארגנותה של התאחדות האכרים בארץ ישראל. מאת:ניל שרמן ודניאלה הלר. קתדרה 58
  2. מקור:מירית האזרחי'

קישורים חיצוניים[]

Advertisement