Family Wiki
Advertisement

בית הספר המרכזי ללימודי המלונאות על שם אריה אבישר הוקם ב-1962 כחברה ממשלתית. מטרתו היא להכשיר עובדי מלונאות מקצועיים בכל התחומים ובכל הרמות . תדמור הוא בית הספר הגדול למלונאות בישראל . המוסד קשור באוניברסיטאות במספר ארצות , ובוגריו משולבים מזה 40 שנה במלונות בארץ , באירופה ובאמריקה.

רוב משרות הניהול בבתי המלון בישראל מאויישות בבוגרי תדמור . בית הספר מפעיל לימודי תשתית ,לימודי ניהול , המשך והכנה לאקדמיה , וכן לימודי ערב וקורסי העשרה בנושאים שונים הקשורים במזון ומשקאות,ניהול אירועים ואירוח . לרשות בית הספר עומדים מתקני הוראה יחודיים להכשרת עובדים במקצועות התיירות : מטבחים , אולמות הדגמה , מתקני מלון לימודי , מעבדות מחשב וכו' .

בית הספר מפעיל מזה 13 שנה מסלולי לימודי ניהול בכירים המאפשרים לבוגרים להשלים תואר אקדמי מוכר במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל . מסלולי מנהל מלונאי בכיר ומנהל מזון ומשקאות כפופים להחלטות דירקטוריון תדמור ונמצאים בתחום הניהול של הנהלת המוסד . בנושאים האקדמיים מאושרות תכניות הלימודים בתאום ובפיקוח של בית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל ואוניברסיטת Johnson & Wales בארה"ב . סגל המרצים במסלולים מורכב ממרצים מהאקדמיה ומסגל קבוע של מורי תדמור . משתתפים בהוראה גם מרצים מתעשיות האירוח בישראל .

ראה גם[]

Advertisement