Family Wiki
Advertisement
Dror

יזכור לדרור וינברג

בית המדרש נתיבות דרור הוקם ביישוב תלם. הישיבה הוקמה בשנת תשס"ג ביוזמת צביקי בר-חי, ראש המועצה האיזורית הר-חברון, על-ידי הרב משה בלייכר, ראש ישיבת שבי חברון, וביקש ממנו לפעול עימו יחד לשם חיזוק היישוב תלם. בתלם גרו באותה תקופה כ-14 משפחות חילוניות בלבד, ותנופת קליטה לא נצפתה באופק. הרב בלייכר החליט 'להרים את הכפפה', ושלח לתלם קבוצה של אברכים ובוגרי הישיבה על מנת לכונן את הגרעין ולהקים את בית המדרש. כיום מצוי היישוב תלם, ב"ה, בתנופה גדולה של פיתוח ובניין, מתוך שיתופיות ואחווה של דתיים וחילונים גם יחד.

בית המדרש לבנין תורה ואמונה, שהוקם במרכז הגרעין בתלם, מונה בשנת הלימודים תש"ע כ- 50 תלמידים ומעל 120 בוגרים. בית המדרש קרוי 'נתיבות דרור' על שמו של מח"ט יהודה, אל"מ דרור וינברג הי"ד, שראה כבר אז, כמפקד הגיזרה, חשיבות רבה בהבאת גרעין דתי אל היישוב תלם על מנת לחזקו.
חברון מאז ולתמיד[]

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון[]

Hevron map full

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Advertisement