Family Wiki
Advertisement

ביום 29 מרץ 1998 דווח על מציאת שרידי בית כנסת במתחם. לדעת החוקרים הוא מהשנים 50-70 לפני-הספירה - יוצא שהוא מן העתיקים בעולם.

synagogue-remains found near Jericho

המימצאים[]

באתר תרבות ומורשת יריחו פורטו המימצאים.

בית הכנסת הינו בניין הכולל מספר חדרים וביניהם אולם בסיליקלי. חלקים מבניין זה כבר נחשפו בשנת 1987 אך בעקבות נתונים חדשים שעלו בעת עבודות שערכנו בארמון השני של הורדוס, בסוף שנת 1997, החלטנו להשלים את חשיפת הבניין, שקדם בבניינו לימיו של הורדוס. בניין בית הכנסת, שהיה כ 28 מ באורכו וכ 20 מ ברוחבו נבנה בסמוך, ונמוך קמעה, לאמת המים מנערן שנ"ל. הכניסה אל בית הכנסת, שנבנה בכמה שלבים, הייתה מדרום. בחלקו המזרחי וככל הנראה הקדום יותר של הבניין נחשפו כחמישה חדרים שנבנו משני צידי חצר. בחלקו המערבי של הבניין מצוי האולם הבסיליקלי (שגודלו היה 11.1 X 16.2 מ) ואשר היה מוקף אומנות וסטווים מכל ארבעת עבריו בצד האולם, כלפי דרום, מצויים מקווה טהרה ושני חדרים נוספים אשר ככל הנראה שימשו לרחצה. אל האולם הבסיליקלי נתווסף, במרוצת השנים, חדר נוסף שנפתח אליו לכל אורכו ובו ספסל רחב בצורת האות "ח" אין כל ספק בכך שהספסל הרחב שימש לסעודות ואת החדר בו ניצב ניתן לכנות "טרקלין".

כמו במרבית בנייניי מכלול ארמונות החורף ביריחו, ובכללם ארמונותיו של הורדוס, נבנו קירות בניין בית הכנסת מלבני בוץ על גבי יסודות של אבני שדה וחלוקי נחל. בחורבות הבניין יכולנו להבחין במפולות לבני בוץ ולפחות בקטע אחד הן שרדו באתרן. אין לנו ספק בכך שהבניין היה מלכתחילה מטויח כולו בטיח סיד לבן. מתוך הכרות יסודית של הבניינים ביריחו, כמו גם במצדה, ניתן לקבוע כי במערכים המלכותיים השימוש בטיח משקף את אופי השימוש במבנה (או בחדר). ולדוגמה, חדרי ארמון או לשכות היו מטויחים בטיח סיד לבן ולעומתם מחסנים או חדרים למלאכות שונות היו מטויחים בטיח בוץ. לקטגוריה האחרונה יש לשייך את המבנה במצדה (חדרים 1042 ו 1043) שהפך בימי הקנאים לבית כנסת. בשלב הקמתו שימש המבנה, ככל הנראה, כאורווה והיה מטויח (כלפי פנים) בטיח בוץ.

לקריאת המשך התיאור הקש בקישור לעיל

הקשר למקווה טהרה[]

Old synagoge a jerich

- תוכנית בית הכנסת

יונתן אדלר- אוניברסיטת בר-אילן כתב על בתי כנסת עתיקים ומקווה הטהרה- הממצא הארכיאולוגי וזיקתו להלכה קדומה והתיחס גם לבית הכנסת ביריחו. וכך הוא כתב:

" בשולי מכלול ארמונות החשמונאים במערב בקעת יריחו, נתגלה מכלול של חדרים ואולם (A[H] 600).15 צמוד לקיר הדרומי של האולם נחשף מתקן מים מדורג (AG106–AG107) שחופרו זיהה כמקווה טהרה. בניית המכלול מתוארכת לאמצע המאה הראשונה לפסה"נ, והמבנים יצאו מכלל שימוש לכל המאוחר בשנה 25 לפסה"נ (לערך) כאשר נבנה ארמונו השני של הורדוס על גבי שרידיהם. חופר האתר זיהה את האולם כבית כנסת, ברם זיהוי זה שנוי במחלוקת" (לא מצאתי את הקישור)

אותו מקור בפירוט יתר


תמונות מהאתר[]

התמונות צולמו על ידי יונתן גורמזנו ביום 23 דצמבר 2008

]https://picasaweb.google.com/YoniEretzIsrael/HasmoneanPalacesNearYericho אלבום התמונות]

Advertisement