Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...
מבט מקרוב

מבט מעל


שרידי בית הכנסת העתיק של מירון נמצאים צפונית מקבר שמעון בר יוחאי


חזית בית הכנסת במירון - בשנת 2005

חזית בית הכנסת במירון - לפני 1900

בית הכנסת העתיק במירון מצוי על גבעה מעל לקבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא נמצא במקום בולט מעל הישוב מירון. ייחודו של בית הכנסת הוא באגדה כי אם משקופו ייפול אות הוא לבואו הקרוב של משיח בן דוד. צבי אילן מייחס את האגדה לייהודים שבקרו במקום בימי הביניים. לאחר החפירות שבוצעו במקום חוזק המשקוף בתבניות מתכת.

19228עמיתים לטיולים' -ח' אלול תשפ"ב- מירון - קבלה מסורות ומנהגים עם ד"ר איל דודסון[]

19228עמיתים_לטיולים'_-ח'_אלול_תשפ"ב-_מירון_-_קבלה_מסורות_ומנהגים

19228עמיתים לטיולים' -ח' אלול תשפ"ב- מירון - קבלה מסורות ומנהגים

תולדות היישוב[]

היישוב קיים מימי בית שני. לדעת החופר מארייס, המקום ניטש בשנת 360 [1].

את הקמת בית הכנסת ייחסו יהודים מימי הביניים לרבי שמעון בר יוחאי. הבנין עורר התפעלות של תיירים ונוסעים שבקרו בארץ ישראל.


תאורו של בית הכנסת[]

חזית בית הכנסת - מבט מלמטה - אפשר להבחין בחציבה בהר

הבניין נבנה על גבי משטח, אשר נחצב בגב הר מירון. הקיר הצפוני של בית הכנסת הוא חצוב וניכר כי הגיע לגובה של המבנה. בתשתית של המבנה יש בליטות שהיו בסיס לאדני העמודים אשר החזיקו את גג בית הכנסת. בית הכנסת מכוון לירושלים. מקירותיו אפשר לזהות רק את הקיר בו מצוי הפתח. קיים פתח מרכזי, עם המשקוף הסדוק ופתח נוסף, אשר שוחזר. בבית הכנסת המשקופים וכן הכרכובים מעליהם אינם מעוטרים בתבליטים. צבי אילן סבור כי זו תוצאה של מגמה לא להגזים בקישוט בית הכנסת ולא עדות למצבם הכלכלי של תושבי המקום, אשר השקיעו רבות בבניה של בית הכנסת. ארון הקודש היה כנראה ליד הפתח הראשי.


לקריאה נוספת[]

הערות שוליים[]

  1. מקור: מירון הקדומה - חמש עונות חפירה, מתוך קדמוניות תשמ"א , עמ' 111 - 113
Advertisement