Family Wiki
Advertisement

על הישוב קרא בקישור : בית_אריה קישור לויקיפדיה


סיבוב בית אריה[]

בהדרכת אהרן טבגר - נערך ביום 28 דצמבר 2012

מקטע_עבוד_מערכת_קברים_מפוארת_מימי_בית_שני

מקטע עבוד מערכת קברים מפוארת מימי בית שני

מקטע עבוד מערכת קברים מפוארת מימי בית שני

סיור מרתק בנופים, במעיינות ובאתרים סביב בית אריה. ביקור בחורבות דיר-דקלה, בורעיש, עלי ודוור, שם נחפרו יישובים יהודיים עתיקים.

נסיעה מעל מצוקי נחל שילה היפהפיים וירידה למעין הכחול, השופע ביותר במערב השומרון. ביקור באתר הקברים המעוטרים במקטע עבוד, בחווה החשמונאית של עופרים ובמערת הנטיפים של עבוד.

Advertisement