Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
- גירסת 20 במאי 2012


בית איכסא כפר ערבי הנמצא בין שכונת רמות בירושלים לבין מבשרת ציון. הכפר שוכן בשטחי בי של "הרשות הפלסטינית", ומתגוררים בו כ-1,600 תושבים.

אדמות יהודים[]

בסוף המאה ה-19 רכשו יהודים 791 דונם מאדמות הכפר.[1]. ב1948 עם כיבוש השטח בידי ירדן, עברה האחריות על הנכסים ל"אפוטרופוס הירדני על נכסי אויב". בשנת 1967 עבר השטח לידי ישראל והאחריות על האדמות עברה לידי הממונה הממשלתי.[2]

לפי הגאוגרף סאמי הדאווי, בשנת 1922 מנה הכפר כ-791 תושבים וכ-1,410 תושבים בשנת 1945.

גדר ההפרדה[]

נכון ל-2011 הכפר אינו מופרד בגדר ההפרדה מהצד הישראלי. לפי התוואי שאושר בממשלת שרון בשנת 2003, אמורה היתה הגדר להפריד בין בית-איכסא והגדה המערבית. בשנת 2006, בעת ממשלת אולמרט, אושר תוואי חדש של הגדר אשר הפריד בין בית-איכסא לשטח ישראל. בשנת 2009 הוקמה גדר מצפון-מערב לכפר אשר מפרידה את הכפר מהגדה המערבית, גדר שהוגדרה כזמנית עד שתיבנה גדר ההפרדה בתוואי שאושר ב-2006.[3]

תוואי הרכבת[]

בשנת 2009, הוחלט בעקבות מחאות גופים ירוקים ותושבי מבשרת ציון, כי תוואי קו הרכבת המהיר לירושלים, אשר תוכנן תחילה לעבור בשטחי ישראל שבגבולות הקו הירוק, יעבור במנהרה מעבר לקו הירוק. לצורך כך הופקעו מהכפר כ-20 דונם למטרת מנהרה שבה תעבור הרכבת. כמו כן עוד 30 דונם יופקעו לצורך הקמת כביש גישה ושטח התארגנות להקמת מסילת רכבת אשר לאחר סיום הבניה ישוקמו ויחזרו למצבם המקורי.[4]

הערות שוליים[]

  1. איל זמיר, איל בנבנישתי, http://jiis.org.il/.upload/jewland.pdf אדמות היהודים ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים], מכון ירושלים לחקר ישראל, 1993, עמודים 26קובץ PDF
  2. איל זמיר, איל בנבנישתי, אדמות היהודים ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1993, עמודים 13, 14, 20 קובץ PDF
  3. כפר פלסטיני הצמוד לי-ם נכלל ממערב לגדר ההפרדה, 29/07/2009, עמוס הראל, הארץ
  4. ישראל הפקיעה 50 דונם מכפר פלסטיני לטובת הרכבת מתל אביב לירושלים, 17/12/10, חיים לוינסון, הארץ
Advertisement