Family Wiki
Advertisement

אחד מארבעה כפרים קטנים - ימה, ביר א-סיכה, מרג'ה ואיבת'ן - שאוחדו בשנות ה- 1980 למועצה מקומית אחת - מועצה מקומית זמר.

תולדות המקום[]

ביר א-סיכה – סיכה משמעותה "דרך" במצרית - הדרך לטול כרם, כנראה שריד מהכיבוש המצרי של ארץ ישראל על ידי איברהים פאשה בשנת 1831.

לאחר מלחמת העצמאות, הכפר,יחד עם כפרים נוספים באזור "המשולש" והסמוכים לגבול ישראל, עברו מתפיסה צבאית של הצבא העירקי לתחום מדינת ישראל וזאת המסגרת הסכם שביתת הנשק על מדינת ירדן.

Advertisement