Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

ביצות ואדי מלחה היום: שמורת ואדי מלחה התמונות באדיבות יובל מלחי אתר קטעים בהיסטוריה לאלבום התמונות הקש כאן

ביצות_המלחה_1918_-_בסיס_הגדודים_העבריים;_היום_-_שמורת_טבע-0

ביצות המלחה 1918 - בסיס הגדודים העבריים; היום - שמורת טבע-0

על האתר - חלק ראשון ביצות המלחה: 1918 - בסיס הגדודים העבריים; היום - שמורת טבע

סיור_בביצות_ואדי_מלחה

סיור בביצות ואדי מלחה

על הצמחייה - חלק שני - סיור בביצות ואדי מלחה

אזור ביצות ואדי מלחה היה מושב הגדודים העבריים בשנת 1918, שבעה שבועות בטרם הקרב על מעבר אום-שורט וכיבוש עבר הירדן המזרחי. בזכרונות חיילי הגדוד, המקום אינו נזכר לטובה בשל הקשיים להתקיים בו.

על השמורה[]

השמורה הוגדרה על-ידי עמית מנדלסון "מלחה גדולה ומרשימה בין גבעות חוואר" באתרו אתר הטיולים "טבע ונופים בישראל" השמורה משתרעת בחלקו העליון של ואדי מלחה, ערוץ אכזב הזורם בשקע מאורך באזור בתרונות החוואר של בקעת הירדן.השקע נמוך מסביבתו, ואוגר בחורף גשום מי נגר המגיעים ממספר ערוצים במזרח השומרון.

התאדות המים, יחד עם קרקע החוואר המלוחה, גורמת לעליית המליחות בקרקע.

הצומח בשמורה[]

יש לי ספקות לגבי חלק מן ההגדרות - מי שסבור שחלה טעות בהגדרת הצמחים, אנא ירשום זאת ב"הערות" למטה ואני אתקן את הטעון תיקון

מיכאל זהרי בספרו נופי הצומח של הארץ תיאר את האזור בביקורו (הספר משנת 1980):

  • מסלולי הבקעה, מתמשך לאורך הארץ... המכיל מגוון עשיר של ...טיפוסי צומח.
  • הטווח האקלימי רחב וכן מימדי התחלקות המשקעים.
  • האדמות מתחלקות שפך וגרף, המתאימות לצמחים ומלוחות - רק למספר מצומצם - כמו בשמורה טבע זו.
  • בקרבת נהר הירדן הוגדרה הצמחיה כ"חסרת צומח רב-שבתי" ואכן כך זה נראה !

בשטחים המלוחים פחות בשמורה, גדלים האופיניים לאזור האירנו-טורני הצמחים הבאים: אטד רב-פרחים, בן-מלח מכחיל ואוכם שיחני, אשל מרובע גרגרנית כוכבנית, וקנה מצוי, מלוח מלבין, מלוח קיפח, מלחית אשונה ושיזף מצוי.

מיכל זהרי תיאר סיור בין יריחו לבין נהר הירדן (עמ' 61) ומצא:

  • רצויה של חברת מלחית-מליעניאל.
  • אחריה, חגורת צומח הלופיטי טיפוסי המונה על-עד האוכם הארץ-ישראלי
  • מזרחה לה שנהבית הרוזמרין
  • ואחרונה - חברת המלוח הקפוח.

לאחרי שטח עקר עד נהר הירדן.

תיאור מלא של האזור בשבע דפים


Advertisement