Family Wiki
Advertisement
151117b

ספרו של מאת שלמה סימונסון בהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

תולדות היהודים בסיציליה משתרעים על פני יותר מאלף שנה, מן התקופה העתיקה עד הגירוש בשנת 1492. הספר, המבוסס על כארבעים אלף תעודות ארכיוניות שרובן טרם ראו אור, מתאר את תולדותיו הפוליטיים, המשפטיים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים של המיעוט היהודי באי ואת יחסיו עם הרוב הסובב אותו: רומאים, מוסלמים ונוצרים. בעוד שראשיתם של היהודים באי לוט בערפל, בשנים האחרונות מתגלה תיעוד היסטורי הולך ורב על תולדותיהם. בתקופת שהותם באי היהודים היו אזרחים והמגבלות שהוטלו עליהם, במיוחד במישור הכלכלי, היו מעטות. בסיציליה לא הונהגה בימי הביניים חקיקה מפלה לרעה שאילצה את היהודים לעסוק בהלוואה בריבית ובמסחר בבגדים ובחפצים משומשים. הם עסקו בחקלאות, בתעשייה ובמסחר, גם סחר בינלאומי ובספנות, והיו ביניהם בעלי מלאכה ורופאים. ברם, רוב יהודי האי היו פועלים בעיר ובכפר. במאה החמש עשרה חיו באי כעשרים וחמישה אלף יהודים, שהם יותר ממחצית היהודים באיטליה באותה עת. על כל אלה הקיץ לפתע קץ כאשר המלכים הקתוליים גרשו את כל היהודים מארצות הממלכה הספרדית. כשמונים אחוזים מיהודי סיציליה יצאו לגלות, בעוד שהנותרים המירו את דתם לנצרות, וברבות הימים נרדפו על ידי האינקוויזיציה הספרדית.

איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים


תוכן הספר[]

בספר עשרים פרקים ראו פירוט הנושאים העיקריים

המחבר סקר מי שלט באי, מימי רומא עד לשלטון ספרד, בו תם עידן ההתיישבות היהודית באי. הוא הציג רשימה הראשונה (אחרי עוד רשימות) של ישובים יהודיים 25 במספר - בהמשך יגיע לכמעט 100 ישובים. בתום השלטון הרומאי חל שינוי הגדול במצב היהודים, כאשר הפכו "מאזרחים רומאיים לעבדי אוצר המלוכה" .

לאחר סקירת הרקע ההיסטורי של האי, החל מהפרק החמישי הוא דן בקהילה היהודית: מבנה חברתי, הופעת חכמים ומשוררים - נדירה למדי, והמקצועות: מסחר וחקלאות בעיקר. לאחר מכן הוא הציג את זכויות היהודים, בעיקר אוטונומיה דתית וחברתית ומצבם תחת השליטים עד לימי שלטון ספרד.

במחצית השנייה של הספר הוצגו חיי היהודים באי, אשר בסופו של דבר, אולי גם באופן לא צפוי, הביאו לגירוש היהודים מהאי על ידי השלטון הספרדי. קרוב ל-25 אלף יהודים גורשו מן האי - לפי המשוער - כמחצית מהיהודים באיטליה.

"התרבות החומרית"[]

(מעובד מתוך המבוא לספר)

המחבר מציין כי תיאורו את ההיסטוריה של יהודי סיציליה היא בעיקרה חומרית. בכך היא שונה מזו של קיבוצים יהודיים רבים אחרים בעלי ממדים דומים בימי הביניים. התעודות ממקורות פנימיים של הקהילות אבדו, ומעט מאוד שרד מן המורשת התרבותית והרוחנית של יהודי סיציליה. חסרים ברשומות היהודים באי גם מרבית המרכיבים של מה שכונה 'ההיסטוריה הבכיינית' של עם ישראל, פרט לתקופה האחרונה לפני שנסתם הגולל על יהדות זו.

אותו דין חל על ידיעות בדבר חכמים וסופרים, שעליהם הייתה גאוותן של קהילות אחרות. מעט החכמים היהודים שהיו בסיציליה שגשגו מחוץ לגבולות האי, או שהיו זרים ועוברי אורח שהתגוררו בה זמנית. לא נודע דבר על יהודים סיציליאנים בתחומים כגון המוסיקה והריקוד, האומנויות ומרבית המדעים.

היוצאים מן הכלל המעטים בתחום האומנויות היו צורפים ואולי סופרי סת"ם, והם באים ללמד על הכלל כולו. במדעים היו יוצאים מהכלל הרופאים, שדווקא היו מרובים יותר בסיציליה מאשר ברוב מקומות אחרים. היו בין הרופאים תלמידי חכמים, רבנים ודיינים, ומנהיגי קהילות שייצגו את אחיהם במשא ומתן עם השלטונות. כמו כן נמצאו בסיציליה מעט אסטרונומים ומתמטיקאים יהודים.

רוב יהודי סיציליה היו בעלי מלאכה ואומנויות, סוחרים ופועלים, ובתוכם פועלים חקלאיים. בכך היו דומים ליהודי קהילות יהודיות רבות בארצות הים התיכון )ואולי עלו עליהם מספרית מבחינה זאת(. מעטים מיהודי סיציליה היו אמידים או עשירים. רובם השתייכו לדלת העם. הואיל וכן, חיבור זה מתאר יותר מכול את חייהם של פשוטי העם.

המקורות לספר[]

במבוא לספר נכתב:" החיבור שלפנינו מבוסס על 18 הכרכים של ספרי - The Jews in Sicily, Leiden-New York Köln-Boston 1997-2010 . הוא סוקר את שנות נוכחותם של היהודים בסיציליה, למעלה מאלף במספר, בשלטונם של עובדי אלילים, נוצרים ומוסלמים. איתרתי ועיבדתי את התעודות, למעלה מ– 40,000 , מתוך מיליוני תעודות בארכיוני סיציליה וספרד, והגדלתי במידה ניכרת את אוצר המסמכים ההיסטוריים שפורסמו על ידי החוקרים שקדמו לי, ובראש ובראשונה האחים לגומינה ( Lagumina ). למרות זאת לא הספיקו לי שנות חיים של מחקר ארכיוני וסיועם של אמצעים מודרניים כדי לסיים את המלאכה. אני מעריך שעלה בידי לאתר את הרוב המכריע של התעודות ממקורות ממשלתיים ועירוניים. לעומת זאת היה עליי לוותר על חלק מהתיעוד המשפטי, בייחוד הנוטריוני. הוא מצדיק מחקר נוסף, אף על פי שאינני חושב שהוא ישנה באופן יסודי את ההיסטוריוגרפיה של היהודים בסיציליה.

והוא סיכם:"בחיבור שלפנינו ניסיתי לטפל בתולדותיהם של היהודים בסיציליה לדורותיהם. כלולים בהן היחסים עם המלכות, עם השליטים הפאודליים, עם הערים ועם הכנסייה, ומעמדם של היהודים בהקשר לכל אלה. כמו כן השתדלתי לברר את מספרי אוכלוסין, תפוצת היישובים היהודיים, הפעילות הכלכלית, חיי הפרט והמשפחה, חינוך ותרבות, וכיוצא באלה הדברים. נדמה לי כי מעלה גדולה יש במתודיקה שבה הצגתי את הדברים. לפני הקורא מונחות כל התעודות המשמשות בסיס לנרטיב שלי. בעזרתן המבקשים לחלוק עליי מזומנים לעשות כן.

ראשי הפרקים[]

Sicilia italiana Page 1
Sicilia italiana Page 2
Sicilia italiana Page 3
Advertisement