Family Wiki
Advertisement

בוקר לימוד לקראת פסח בתנ"ך ובמחשבת ישראל יום שני ב' בניסן, 3.15 מוזמנים לבוקר לימוד מיוחד במסגרת התוכנית השנתית 'בוקר לימוד בתנ"ך ומחשבת ישראל'
השיעורים ישודרו באמצעות You Tube live / צפייה לאחר מכן בהקלטות השיעורים.

ד"ר יפה גיסר " .....שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה" ניפגשים עם חז"ל בשולחן הסדר

ד"ר יושי פרג'ון עיצוב זיכרון מצרים בתודעת דור יוצאי מצרים

הרב חיים נבון

חירות יהודית וחירות  

פוסטמודרנית

הרב אלחנן סמט מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה ?! -- לקראת שביעי של פסח

הרב חיים נבון

מצוות סיפור יציאת מצרים

הרב יעקב מדן מה בין פורים לפסח

הרב יעקב מדן 'בין חמץ למצה' 15:14-15:13

Advertisement