Family Wiki
Advertisement


thumb|350px|right| עוד ביצוע של פרנק סינטרה

thumb|350px|left|Robbie Williams singing 'My Way' LIVE at the Albert Hall

thumb|350px|left| עם כיתוביות של מילות השיר thumb|350px|right|Domingo, Carreras And Pavarotti in the Three Tenors concert 1994


Frank Sinatra נפטר בראשית החודש בגיל 71, השאיר שתי צוואות: הראשונה היתה מפוצלת בין Nicoletta Mantovani אשתו, 37, שקיבל 25 אחוזים הון £ 250 million שלו, ואת שלוש בנותיו מנישואיו הראשונים כדי Adua Veroni - Lorenza , כריסטינה ו Giuliana - שהיו שותפים 50 אחוזיםסינטרה וישראל[]

מתוך הויקיפדיה העברית

Frank sinatra square a Hebrew University ajerusalem

הככר על שמו באוניברסיטה העברית בהר הצופים המקור:הויקיפדיה

סינטרה נחשב לתומך של ישראל של הציונות ושל היהדות. למרות היותו איטלקי קתולי ענד סינטרה סביב צווארו במשך שנים שרשרת ועליה מזוזה. בתקופה שלפני מלחמת העצמאות סייע סינטרה לטדי קולק ומשה שמיר להבריח כספים לישראל ..סינטרה סייע להחביא את כספים שנאספו מיהדות ארצות הברית כדי לרכוש נשק עבור ההגנה בזמן הופעתו במועדון הקופקבנה, בשעה שסוכני ה F.B.I ערכו חיפוש במקום.


פרנק סינטרה ביקר בישראל שלוש פעמים, הראשונה בשנת 1962, אז הגיע לסדרה של שבעה קונצרטים שההכנסות מהם נתרמו להקמת בית נוער יהודי-ערבי בעיר נצרת. בשנת 1965, הגיע סינטרה לישראל לצילומי הסרט הטל צל ענק וחלק משכרו הוא תרם לאותה המטרה. ביקורו האחרון היה בשנת 1975, אז הגיע והופיע בהתנדבות בבנייני האומה בירושלים, ההופעה צולמה לטלוויזיה הישראלית וכל הכנסותיה הועברו כתרומה לקרן ירושלים.

במשך השנים סייע סינטרה בגיוס תרומות לאוניברסיטה העברית בירושליםוהוא בעצמו תרם סכום נכבד לאגודת ידידי האוניברסיטה העברית. בעקבות תרומה זו הונצח שמו של סינטרה ברחבה הראשית בקמפוס הר הצופים כמו כן הוא תרם לסרט ההנצחה לשואה "ג'נוסייד", והפך לחבר בוועד המנהל של חבר הנאמנים של מכון ויזנטל.

Advertisement