Family Wiki
Advertisement

המבנה ברקע היה טחנת הקמח

טחנת הקמח של גורדון ושניידרביץ'נפתחה בשנת 1901 על-ידי יעקב גורדון ומאיר שניידררוביץ'. הייתה זו טחנת הקמח הממוכנת היחידה בעיר.

חצר הטחנה שימש מרכז לקהילה היהודית הקטנה בעיר. בשנת 1916 אף נפתח בית כנסת במקום.

השנים לאחר מלחמת השחרור, היה במקום מפגש ידוע לחיילים ונקרא בשם "מסעדת מוריס".

Advertisement