Family Wiki
Advertisement
Nakura

ביקור מטיילים בכפר - 1975

א-נקורה הוא כפר ערבי בנפת שכם ליד היישוב שבי שומרון. מספר תושביו לסוף שנת 2006 היה 1,658. בכפר נקבת מים קדומה "מעיין חתום" ממנו ובו זרמו מים אל העיר שומרון העתיקה.

המעיין[]

שמו של הכפר מעיד על ייחודו. נקורה פירושו: ניקרה והכפר כולו מכונה על שום ניקרה חצובה המצויה בו ומובילה אל מעין מים בשם עין הארון - עין אהרון. מימיו זורמים דרומה אל הכפר סבסטיה.

בשנת 1924 ביקר ב"עין הארון" החוקר יוסף ברסלבי וזיהה במקום מערכת מתקנים אשר הוליכה את המים לשומרון. בין השאר מצא ברסלבי בניקבה גומחת תפילה הפונה צפונה. לדעתו, היה זה מקדש אלילי לפולחן מאיומסה הגזור מן המילה מים והוא מציין מקום פולחן לאל המים. ‏‏[1]

שמורת חומש[]

שמורת חומש המשתרעת סביב פסגת ג'בל אבו יזיד, 724 מטר מעל פני הים מצויה קרוב ליישוב א- נקורה. מרבית השמורה נמצאת בשטחי C באחריות אזרחית וביטחונית ישראלית. השטח אינו מנוהל כיום כשמורת טבע. בתחום השמורה נמצא חתך גאולוגי אופייני לצפון השומרון, והצומח בשטח מגיב להבדלי הקרקע הקיימים ברכס, אם כי החורש הטבעי באזור זה נכחד זה מכבר.

הערות שוליים[]

  1. ‏מרכזים פולחניים נוספים ידועים לנו מצויים בעזה, אשקלון וקיסריה.‏
Advertisement