Family Wiki
Advertisement

עץ הזית - סמל השבט ונחלתובית כנסת זכרון משכן שילה

אשר בן יעקב הוא הבן העשירי של יעקב אבינו והבן השני של זִלְפָּה שִׁפְחָת לאה אימנו.

יעקב אבינו מברך את, בנו, אשר :"מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי-מֶלֶךְ"(ספר בראשית,מ"ט,כ'). מדרש רבה מבאר כח הכוונה ששארצו שמנה, שלחמו שמן, שהוא מעמיד בגדי שמונה.

משה רבינו אף הוא בברכתו כתב:"וּלְאָשֵׁר אָמַר בָּרוּךְ מִבָּנִים אָשֵׁר יְהִי רְצוּי אֶחָיו וְטֹבֵל בַּשֶּׁמֶן רַגְלוֹ" [1] לפי המסורת אשר נולד בד' שבט, בשנת ב' קצ"ז (2,197) לבריאת העולם [2] , בשנה השתים-עשרה לשהות יעקב אבינו בחרן. הוא חי מאה עשרים ושלש שנה [3]

מקורו של השם[]

לאה אימנו, אשר שפחתה ילדה את אשר, בחרה את שמו, וכך מובא במקרא:"וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ אָשֵׁר"( שם, ל',י"ג)}}

המדרש מדייק מן הפסוק : ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות - " ר' לוי אמר: שהיו בנותיהם נאים והיו נשואות לכהנים, שנמשחו בשמן המשחה, שמן זית. ר' סימון אמר: שהיו נשואות למלכים, שנמשחו בשמן זית. הרשב"ם ממשיך עם המוטיב הנשי:"אני עומדת במישור ובשבח שמאשרות אותי בנות". רבי דוד צבי הופמן משלים את העניין:" נראה ש"אשר" מציין יותר את ההצלחה הגלויה, זו הנראית לעיני כל. - כי אשרוני בנות . עתה מקווה לאה בבטחה שיהללוה כאם המאושרת מכל הבנות.

סמלו של השבט[]

"תַּרְשִׁישׁ" -המקור:ויקישיתוף,Gunnar Ries Amphibol

אשר היה מְפֻתָּ‏‏‏ח על תַּרְשִׁישׁ [4] בחשן משפט. רבינו בחיי קורא אותה קְרִיאוּ‏לִיקָ‏"א וגון שלה דומה לגון השמן. ויש שפרשן שהיא אבן עם גון תכלת. ותרגומו:כְּ‏רוּ‏ם יַ‏מָ‏א, שהרי גון הים כעין תכלת. ומצינו ים ששמו תרשיש[5].

סגולת האבן הזאת לעכל אוכל . וכל שכן למי ששוחק אותה ומערבה במאכלו ונעשה עב ושמן והוא שכתוב בברכה של יעקב "מאשר שמנה לחמו"

על אבן תרשיש בויקיפדיה העברית

נחלת השבט[]

ערך מורחב :נחלת שבט אשר

נחלת שבט אשר מצויה בצפון-מערב ארץ ישראל לאורך חוף הים התיכון . הנחלה עלתה בגורל החמישי לאחר נחלת שבט יהודה ונחלאות "בית יוסף". היא השתרע מהגבול הצפוני של ארץ ישראל - קו חצביה - צידון לאורך נהר הליטני[6] עד להר הכרמל בדרום, במזרח היא תוחמת את נחלת שבט נפתלי ונחלת שבט זבולון. היא משתרעת על פני חבלי הארץ: העמקים והגליל התחתון והגליל המערבי. הוא בשכנות לנחלת שבט נפתלי, אף הוא מ"מחנה דן" במדבר סיני.

נחלת שבט אשר

הערות שוליים[]

  1. ל"ג, כ"ד
  2. גירסה אחרת ט'חשון ב' שכ"א
  3. מקורספר סדר הדורות
  4. ספר שמות כ"ח,כ' Y
  5. ספר יונה א'
  6. זכריה קלעי, עמוד 192


Advertisement