Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Rhamnus catharticus leaves and fruit
Rhamnus Ramot menashe

פרי האשחר

אשחר (שם מדעי: Rhamnus) הוא סוג צמחים ממשפחת האשחריים. הסוג מונה כ-100 מינים הנפוצים ברובם בחצי-הכדור הצפוני.

מאפיינים[]

המינים השונים הם עצים או שיחים בעלי פרחים זעירים. פירות האשחר הם בתי-גלעין המכילים 2-4 גלעינים.

מיני-האשחר משמשים לרוב ברפואה ובתעשייה. מהמינים השונים ניתן להפיק חומרים משלשלים וחומרי-צבע המשמשים לרוב בתעשיית העור והנייר.

בארץ-ישראל נפוצים המינים אשחר ארצישראלי ואשחר רחב עלים (להלן) המקובלים גם כצמחי-נוי. במדינת ישראל המינים: אשחר דו-זרעי (Rhamnus dispermus), אשחר הלבנון (Rhamnus libanotica), אשחר מנוקד (Rhamnus punctata) ואשחר רב-עלים (Rhamnus alternus) הם ערכי טבע מוגנים על פי חוק."ערך טבע מוגן".

קישורים חיצוניים[]

אשחר רחב-עלים[]

Rhamnaceae - Rhamnus alaternus

אשחר רחב-עלים - הועלה על-ידי Hectonichus

אֶשְׁחָר רְחַב-עָלִים (שם מדעי: Rhamnus alaternus) הוא מין של עץ קטן או שיח במשפחת האשחריים.

תיאור[]

גובהו הממוצע של הצמח הוא 1-5 מטרים, אם כי בתנאים מסוימים עשוי להגיע ל-10 מטרים. הוא ירוק עד, קליפתו אדמדמה, העלים מסורגים, צורתם פשוטה ושוליהם משוננים קלות וכמעט חלקים. אורך העלים 2-6 ס"מ ורוחבם 2-3 ס"מ בשונה מיתר המינים בסוג, שם הם ברוחב של עד חצי ס"מ. הפרחים ריחניים וקטנים, ללא עלי כותרת וצבעם צהוב-ירוק הגדלים באשכול. הפריחה מתרחשת בין פברואר לאפריל. הפרחים חד מיניים ועל כל צמח יש פרחים משני המינים (צמח חד-ביתי). הפירות הם מסוג ענבה בצבע אדום כהה שמשחיר בהבשלה, גודלם 4-7 מ"מ והם מכילים 2-4 זרעים. הזרעים מופצים על ידי ציפורים שניזונות מהפרות ומפרישות את הזרעים בלשלשת.

תפוצת המין בכל אגן הים התיכון, מגובה פני הים ועד גובה של 700 מטרים. שלושה צמחים מסווגים כתת-מין שלו.

הוא משמש כצמח נוי בגלל עליו ירוקי העד ובגלל הפירות האדומים. בישראל הוא מוגדר צמח מוגן "ערך טבע מוגן".

אולי האטד המקראי ![]

פרופ' עמר זהר בספרו הצומח והחי במשנת הרמב"ם סבור כי האטד המקראי הוא אשחר.

אטדים לפי זהר עמר 1

קישורים חיצוניים[]


אשחר קישור לויקיפדיה

Advertisement