Family Wiki
Advertisement
מהמפה בגוגול - יש להקטין מעט כדי לקבל את המפה בדיוק.png

גדעון חרל"פ שלח לי לקט אקטואלי של מפות בנושא: "בעקבות בקשת רבים והתחלת אספקת גז טבעי מבארות בים התיכון אני מצרף שוב את מאמרי על שייכות בארות הגז בים התיכון האם הם בגבול ארץ ישראל על פי ההלכה היכן הוא החוט המתוח של הגבול המערבי- גבול ים וכן קישור ל google earth בו מופיעה התווייות אפשריות של גבול זה וכן היכן הוא גבול ארץ ישראל שהוא על פי התלמוד ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ארץ טובה ורחבה - מארץ מצרים !!!

הפתיח למאמר - "על פי הנכתב בפרשת מסעי , הגבול הימי איננו חוף הים בין עזה לצור . התורה ייתרה כאן וכתבה "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול - זה יהיה לכם גבול ים ". על פי התלמוד הבבלי במסכת גיטין יש למתוח חוט דמיוני בין הר ההר בצפון לבין נחל מצרים בדרום - כל שבתוכו - ארץ ישראל ! . על פי הזוהר הקדוש שבט זבולון ,שלא זכה לכאורה לנחלה במפרץ חיפה ,על פי ספר יהושע,והשוכן גם "לחוף אניות " וגם ל "חוף ימים " , הוא השבט הנבחר לשליטה על מחוז הים .כאן יתברר אם מאגרי הגז הטבעי תמר לויתן וים תטיס הם בתחום ארץ ישראל ."

Advertisement