Family Wiki
Advertisement

ארץ ישראל שלנו הוא עלון מכונה:"העלון לכל יהודי בנושאי ארץ ישראל". הוא יוצא לאור על-ידי המטה העולמי להצלת העם והארץ. המדורים עוסקים ברובם באקטואליה, דברי תורה ופרשת השבוע; בשער העלון יש ראיון עם רבנים/אישי ציבור מן הימין; "פינת ההלכה" - הרב יעקב יוסף שליט"א; דברים של הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א רבה של קרית-מוצקין, ועוד. צבע העלון הוא "כתום" - הצבע של נאמני ארץ ישראל. גליון מספר 85 יצא בפרשת חיי שרה.

האתר בו ניתן למצוא את העלון וניתן לקבלו במייל . העלון מחולק גם בבתי הכנסת.+

העמוד הפותח את העלון

Eretz israel shelanu

עלון 85

Advertisement