Family Wiki
Advertisement

המבוא לאתר הארכיון המנדטורי : משכנו של הארכיון של רשות העתיקות הוא במוזיאון רוקפלר עד יום זה .

הבריטים החלו באיסוף ותיעוד אתרים ארכיאולוגיים מיד עם הכיבוש הבריטי של ארץ-ישראל בידי אלנבי בשנת 1918. בשנת 1920 עם הקמת ממשלת המנדט האזרחית נוסדה גם מחלקת עתיקות שכללה ארכיון. בשנת 1948 הוקם ארכיון מחלקת העתיקות הישראלית שלימים הפך לאגף העתיקות ומוזיאונים. בשנת 1967, כאשר אגף העתיקות והמוזיאונים חזר לבניין מוזיאון רוקפלר אוחדו שני הארכיונים לארכיון אחד.

הארכיון כולל כמה חטיבות: מנדט (מדעי ומינהלי); ישראל (תיקי פיקוח מדעיים ומנהלים, תיקי חפירה, גניזה של תיקי היחידות השונות ברשות); מפות; תכוניות ואיורים; תיקי שימור; משמורות ועיזבונות; ספריי וכרטסת ממצאים ודפוסות.


על ארכיוני רשות העתיקות[]

ארכיונים[]

בתקופת המנדט רוכז כל החומר התיעודי הקשור בארכאולוגיה של ארץ ישראל, כולל האוספים, תיקי התיעוד, המפות והתוכניות, במשרדי מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט, במוזיאון רוקפלר בירושלים. עם סיום המנדט הבריטי נותרו הארכיונים הללו ברשותה של ממשלת ירדן, ולכן נאלצו הרשויות הישראליות להתחיל את דרכם מחדש. לאחר מלחמת ששת הימים כשעבר מוזיאון רוקפלר לשליטת מדינת ישראל, עברו גם הארכיונים שבו לאחריות אגף העתיקות של מדינת ישראל.

בחודש ינואר 2013 החלה הרשות לעלות את הארכיונים שלה לרשת, וזאת במטרה לאפשר זמינות המידע לציבור ושימורו באמצעים דיגיטליים. לשם כך יצרה אתר אינטרט שנקרא "הארכיון המדעי". הארכיון כולל מסמכים, צילומים, מפות ותוכניות. בשלב ראשון הועלו החומרים מירושלים ועכו בין השנים 1948-1919.[1]

בספטמבר 2014 הכריזה הרשות על פתיחת אתר "אוצרות המדינה" המכיל מידע על אלפי פריטים מאוספי אוצרות המדינה של הרשות.[2] המיזם מצטרף אל מיזמים קודמים של הרשות להנגשת מידע: הארכיון המדעי, הספרייה הדיגיטלית של מגילות ים המלח, ואתר מפות הסקר הארכאולוגי של א"י.[3]

מבחר תמונות[]

בית שערים[]

הערות שוליים[]

Advertisement