Family Wiki
Advertisement

היום, י"ד מנחם-אב תשע"ב הודיעו על פטירתו של חברינו אריה בורוכוביץ - יהי זכרו ברוך!

אריה בורוכוביץ תושב קדומים היה מבין תומכי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. החל משנת 1977 הוא יזם את ההשתתפות של בעלי מקצוע מחדרה בבניית ההתנחלות בעפרה ואחר כך בקדומים. עם פרישתו מהעבודהנ מסיבות בריאות עבר לגור ליד בתו בשכונת שלם, בקדומים, רבקה רביב.

היה מבין המשתתפים המתמידים של כולל משכן בנימין

תולדות חייו[]

אריה הוא יליד 1922, הוא הגיע לארץ ישראל עם משפחתו בגיל שנתיים. משפחתו התיישבה בחדרה, בה היו למשפחת אימו קרובים, אשר נימנו על מייסדי חדרה והיו בחאן בשנת 1891. הוא למד בבית הספר הכללי בחדרה, מוסד בו היתה השראה של מסורת יהודית. במפקד הבוקר נהגו לשיר "אדון עולם" לעומת "תחזקנה" בביתי הספר של תנועת העובדים. עם סיום הלימודים היה לחקלאי ועבר בפרדסים. זכורה לו העבודה ב"בחר" - ניקוי האדמה מיבלית וכן השקאת הפרדסים בתעלות השקיה החפורות בחול, כמנהג הימים ההם.

הגדוד השני במערכה[]

התמונות באדיבות חייל בריגדה מהגדוד השנ י.אריה בורוכוביץ שירת כחייל בגדוד השני של הבריגדה היהודית. PAL 16225 E-

COY Second Infantry Battalion

במדינת ישראל[]

עם השחרור מהצבא הבריטי הוא חזר לחדרה. שם הקים מכון תערובת. במלחמת העצמאות במלחמת ששת הימים היה קצין קישור. פעולתו התרכזה באזור השומרון:

שני צירים אלו (דרך קלקיליה – שכם ודרך טול כרם – שכם) שימשו את חטיבה 5 במלחמת השחרור השנייה (מלחמת ששת הימים) כצירי התקדמות לעבר כיבוש שכם. בשונה משאר החטיבות שכבשו את השומרון מצפון ומדרום, חטיבה 5 אפשרה לערבים תושבי הכפרים שבדרך (לאורך שני הצירים) לנטוש את בתיהם ולברוח לכיוון שכם ומשם לגשר אדם ולעבר הירדן המזרחי. בין העוזבים חלק גדול מתושבי טול כרם. עם הגעת חטיבה 5 לשכם ממערב, הגיעו חטי' 9 וחטי' 37 לשכם ממזרח. אריה בורוכוביץ, קצין הקשר של חטי' 9 שהיה אחראי על התיאום בין הכוחות מספר – "עם הגעת כוחותינו לשכם החלה זרימה המונית של עשרות רבות של אוטובוסים ומשאיות מלאות בערבים מהערים ומהכפרים לכיוון גשר אדם ולעבר הירדן המזרחי. לאחר בירור קצר התברר כי חטיבה 5 שהתקדמה בצירים קלקיליה – שכם וטול כרם – שכם, אפשרה לאוכלוסיה הערבית לנטוש את בתיהם ולהתקדם לכיוון עבר הירדן. כששמע זאת סמח"ט חטי' 9, התקשר מיד למטכ"ל ושאל אם זאת המדיניות, מהמטכ"ל נמסר לו שלא ומיד ירדה פקודה לעצור את הנסיגה הערבית בגשר אדם ולהחזיר את האוכלוסייה הערבית לבתיהם". עד היום אנו סובלים מהכפרים שלאורך הצירים הללו (ביניהם קלקיליה, עזון, טול כרם ועוד).

בבניית יהודה ושומרון[]

החל לעבוד בעפרה ןדאג להספקת 120 משקופים למבנים. הוא שיכנע את היצרנים בכך "שכל יום ינשקו את פרי עבודתם

בקדומים הוא הביא קבלנים שבנו את השבילים בשכונת האשקוביות ואת הדרכים המרכזיות בקדומים

על אריה בורוכוביץ:חלוץ בנייה בשומרון[]

(פורסם בטאון קדומים)

Raviv 21.PNG
Raviv 22.PNG
Raviv 23.PNG
Advertisement