Family Wiki
Advertisement

באתר Lucust Watch ניתן לקבל בכל עת פרטים על מצב התפשטות הארבה


איך נראתה פשיטת הארבה בארץ ישראל בשנת 2013 - הגדולה ביותר ב-50 השנים האחרונות[]

הפשיטה המרשימה של הארבה בחמישים השנים האחרונות הייתה במאי 2013. פרופ' אמיר איילי - הרצה על נדידת הארבה ותעופה בנחילים ביום עיון בנושא "דרך נשר בשמים" הרביעי שנערך מטעם אוניברסיטת תל אביב ביום 19 ביוני 2014 . בהרצאה הובא סרטון המציג בשמונה דקות את מימדי התופעה, לפי מועדים נבחרים במהלכה סרטון מרשים .נדידת הארבה והתעופה בנחילים - מהדקה ה:18:00 עד 26:00

מתכון הארבה[]

התקבל מפרופ' זהר עמר שכתב:"ועוד מתכון של ארבה מטוגן וארבה בשוקולד"


על כשרות הארבה - על רקע מכת הארבה שפוקדת את ישראל, מפרסם היום הגאון רבי יצחק יוסף, ראש ישיבת 'חזון עובדיה' ובעל ה'ילקוט יוסף' כי קיים איסור לאכול ארבה.

וכך כותב הרב יצחק יוסף: "בדבר אכילת חגבים (ארבה) ליהוי ידוע שעכשיו מנהגנו פשוט שלא לאכול שום חגב, אפילו כשיש איזה סימנים, ואפילו שידוע ששמו 'חגב', לפי שאין אנו בקיאים בשמותיהם וסימניהם ואין לנו מסורת ברורה על כך.

"קהילות שיש להן מסורת ברורה בענין מקילין בזה, אך רוב העם היושב בציון אין לנו מסורת בזה ואין לסמוך על הסימנים גם כשידוע ששמו חגב".

המקור: כיכר השבת כ"ד אדר תשע"ג

מכת הארבה[]

ראו ערך מורחב:מכת הארבה


ארבה קישור לויקיפדיה

Advertisement