Family Wiki
Advertisement

אקוויפר החוף הינו מאגר מי התהום המשתרע בסלעי החול והכורכר תחת שפלת החוף של ארץ ישראל. האקוויפר משתרע על פני שטח של כ-1800 קמ"ר, מהר כרמל בצפון ועד שפלת עזה בדרום ולרוחב רצועה הנמשכת מקו החוף במערב ועד 7-20 ק"מ מזרחה.

העומק הרדוד של אקוויפר החוף הפך אותו לזמין ולנוח ביותר לניצול מחד, ולרגיש ביותר לזיהומים מפני השטח מאידך. באופן טבעי מהווה התווך הבלתי רווי "מסנן" טבעי למים המחלחלים מפני השטח. המים המחלחלים דרכו עוברים תהליכים כימיים שונים ומגיעים לאקוויפר כשהם "נקיים" מזיהומים שונים.

עם זאת הוא נמצא תחת האזור המיושב והמתועש ביותר בארץ. ולכן קיימת אליו חדירה של מזהמים ממקורות שונים: החל מתשטיפי מזבלות וכלה בדליפות דלק. נוסף על כך, מחלחלים גם עודפי השקיה משדות השלחין, הכוללים שרידי זיבול כימי וחומרי ריסוס.

עם זאת, איכות המים במחצית מהבארות השואבות באקוויפר החוף טובה - עם פחות מ-250 מ"ג כלור בליטר (ריכוז מרבי רצוי, ע"פ משרד הבריאות), ופחות מ-45 מ"ג חנקה בליטר.

בשנים ממוצעות נאמדת תרומת המים של אקוויפר החוף למשק המים הישראלי בכ-240-300 מלמ"ק בשנה, ומעמידה אותו במקום השלישי לאחר אקוויפר ההר וים כנרת.

עוד פרטים במקור

Advertisement