Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

החץ על תל חי - מרכז "אצבע הגליל"

ערך מורחב יותר : פרקים בתולדות קריית שמונה 2.התגבשות " אצבע" הגליל

Israel's northern border by the Sykes-Picot Agreement

התפתחות גבולה הצפוני של ארץ ישראל המנדטורית 1916 - 1924. הסכם סייקס-פיקו הותיר את הארץ ללא אצבע הגליל וחלק ניכר מהגליל התחתון. המושבות המבודדות בצפון - מטולה, כפר גלעדי ותל חי, נותרו מספר שנים בשטח הפקר, עד לסימונו הסופי של הגבול, בתוואי המוכר כיום, בשנת 1924

אצבע הגליל הוא "הכינוי שניתן לחלק הצפוני של ארץ ישראל, כפי שנקבע בתקופת השלטום הבריטי. כינוי האזור בא מצורתו - צורת אצבע החורגת מקו הגבול הצפוני של הארץ כלפי צפון" גדעון ביגר, אצבע הגליל" - תיחומים גאוגרפיים-פוליטיים -בתוך "אצבע הגליל - 1900-1967 העןרך דר' מרדכי נאור, הוצאת יד בן צבי, . האזור הגובל במערב ובצפון בלבנון, במזרח ברמת הגולן - בעבר סוריה ובדרום בימת החולה. הכינוי ייחודם של יישובי שהיו באזור היה בריחוקם ממרכז הארץ - כ-200 ק"מ והיותם בסביבה עויינת, אשר הכבידה, אף היא על קיומם.

אזור "אצבע הגליל" מורכב משני חלקים, השונים זה מזה :

  • עמק החולה - המישורית והפוריה.
  • הגליל העליון המזרחי או רכס הרי נפתלי , המגיע לגובה של 900 מטר מעל םני הים. העלייה אליו תלולה והקשר אליו באמצעות דרכרכים בודדות


הסכם סייקס-פחקו[]

האזור "אצבע הגליל" היה אמור להיות שטח צרפתי, לפי הסכם סייקס-פיקו. הסכם בין צרפת ובין בריטניה שנחתם ב-16 במאי 1916, שמטרתו הייתה לקבוע את אזורי השליטה של שתי המעצמות בתחומי של האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון לתקופה שלאחר סיום מלחמת העולם הראשונה.

על פי ההסכם, בין השאר, צרפת קבלה את השליטה על לבנון, סוריה ובריטניה - על ארץ ישראל. לפי ההסכם "אצבע הגליל" בהגליל העליון נועד לשליטה צרפתית.

תל חי[]

עד יולי 1920 הכוחות הצרפתיים ניסו להשיג שליטה בגליל העליון. לאחר נטישת תל חי, באוקטובר אותה שנה חזרו המתיישבים היהודיים אל היישובים שננטשו ויישבו אותם מחדש. בסוף השנה נמסר האזור לשליטה בריטית, ונוצרה "אצבע הגליל". עמידת הגבורה של המגינים הייתה לסמל, ובקרב היישוב רווחה האמונה כי בזכותם נכללה ה"אצבע" בתחום שלטון המנדט הבריטי ואחר כך בתחום מדינת ישראל.


ראו גם[]

Advertisement