Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

אנטיליה היא מערכת לשאיבת מים מבאר, באמצעות מסילות עולות ויורדות מעומק הבאר, אשר צמודים להן כלי קיבול למים. כאשר הכלי מגיע למעלה המסילה, הוא מתהפך, והמים נשפכים לתעלה בנויה. ממנה הם זורמים לבריכה, המשמשת מקור מים להשקיה למטעים.

מערכות מעין אלה פעלו בפרדסים מאז סוף המאה ה-19. פיתוח המשאבות החדשות גרמה להפסקת השימוש בשיטה.

היום ניתן לראות בארות אנטיליות ליד המוזיאון המקומי במזכרת בתיה ובבאר שבע. בנאות קדומים קיימים שני מיתקני באר אנטילית הערוכים לתפעול. באמצעות מערכת הגלגלים והכדים ניתן להעלות מים מן הבריכה לצורכי השקיית אזור גבוה ממנה.

אתר נאות קדומים מציין כי במקורותינו שימשה הבאר האנטילית גם כסמל "הגלגל החוזר בעולם":

העולם הזה דומה לגלגל אנטלייה. דמתמלי מתרוקן, מתרוקן מתמלי.
– (ספר אור זרוע)

במאי 2010 נחנכה באר אנטיליה משוחזרת בנס ציונה. הבאר ממוקמת בחצר בית המייסד בנחלת ראובן.

שלבים בהפעלת האנטיליה במזכרת בתיה[]

שיחזור באר אנטיליה - גבעת אלונים -שפרעם[]

שיחזור באר אנטליה.png

המקור: "הגלילה" - עלון מחוז צפון של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל גיליון מספר 48 | אדר תשפ“א | מרץ 2

קישורים חיצוניים[]

Advertisement