Family Wiki
Advertisement

סמל התנועה

המקור:אתר התנועה

תנועת 'אם תרצו' היא תנועת מרכז חוץ פרלמנטרית הפועלת לחיזוק ערכי הציונות בישראל, להתחדשות השיח, ההגות והאידיאולוגיה הציונית, להבטחת עתידם של העם היהודי ומדינת ישראל ולקידום החברה הישראלית אל מול האתגרים שבפניה. 'אם תרצו' חורטת על דגלה הובלה וקידום של מהפכה ציונית שנייה בשיח הציבורי בישראל על היבטיו השונים: האינטלקטואלי, התרבותי, התקשורתי והפוליטי. 'אם תרצו' היא התנועה היחידה שמבצעת הסברה למען מדינת ישראל והציונות בקמפוסים בישראל מתוך הבנה והכרה בכך שציבור הסטודנטים חייב להוות את השדרה המרכזית של ההתחדשות הציונית.

תנועת 'אם תרצו' עומדת על שלוש רגליים מרכזיות ואלו הן:


תנועת מרכז מדינית.[]

אנו סבורים כי בשנים האחרונות התפכח הציבור הישראלי משני חלומות שהיוו אידיאולוגיות-על: הסכם אוסלו הוביל להתנפצות חלום ארץ ישראל השלמה וכישלון אוסלו הוביל להתנפצות חלום השלום. רובו המכריע של הציבור כיום אינו רואה עוד כאופציה ריאלית אף אחת מאידיאולוגיות העל הללו. אנו ב'אם תרצו' סבורים כי ישנם עקרונות ודרכי פעולה נכונים הן בעמדות הימין והן בעמדות השמאל וכמו כן ישנם עקרונות ודרכי פעולה שגויים הן בעמדות הימין והן בעמדות השמאל. לפיכך הוקמה 'אם תרצו' כתנועת מרכז על מנת לגבש ציר אידיאולוגי חדש שיבטיח איזון ושמירה על כלל האינטרסים החיוניים לישראל ולציונות. אנו מאמינים כי הדרך החיונית והנכונה ביותר לעתיד המפעל הציוני היא לגבש אסטרטגיה ציונית כוללת שתשלב בין חשיבותם הלאומית וההיסטורית של חבלי מולדת, האינטרסים הביטחוניים ההכרחיים, הבעיה הדמוגראפית, לכידות הציבור היהודי וצביונה היהודי-דמוקרטי של המדינה.


חידוש הציונות המדינית[]

חידוש הציונות המדינית. התמקדות בתודעה כיוצרת וכמחוללת ההוויה. אנו בתנועת 'אם תרצו' סבורים כי הרצון הלאומי והאמונה בצדקת דרכו של המפעל הציוני הם הנכסים החשובים ביותר של העם היהודי ומדינת ישראל, נכסים שהולכים ונשחקים בשנים האחרונות. לפיכך פועלת 'אם תרצו' בעיקר במישור התודעתי ומקדמת הסברה ציונית ערכית ונחושה באוניברסיטאות השונות בפרט ובחברה הישראלית בכלל. במובן זה תנועת 'אם תרצו' היא ממשיכת דרכה של הציונות המדינית שהתווה חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. אנו רואים בדור הצעיר ובציבור הסטודנטים את המפתח לעתידם של העם היהודי ומדינת ישראל וסבורים כי על ציבור זה מוטלת האחריות והחובה להוביל את החברה בישראל. למרבה הצער, בשנים האחרונות נהנות מגמות אנטי-ציוניות משגשוג רב באוניברסיטאות תוך דחיקה והדרה של השיח הציוני, ומניעת זכותם של הציונים לשמוע ולהשמיע את קולם. מזה כשלוש שנים תנועת 'אם תרצו' היא הגוף היחיד שנותן מענה להתפשטות מגמות פוסט ואנטי-ציוניות בקרב קהל הסטודנטים והמרצים באוניברסיטאות בישראל.

פוסט הציונות המודחקת[]

התמודדות עם האיום האמיתי על עתיד הציונות: פוסט הציונות המודחקת. מציאות זו של התפשטות מגמות פוסט ציוניות איננה ייחודית רק לאוניברסיטאות. השיח הציבורי, הפוליטי, התרבותי והתקשורתי בישראל מתאפיין מזה זמן רב בתחושה קשה של אובדן דרך ואובדן ערכים. השיח הציבורי בישראל כפי שהוא מתנהל בשנים האחרונות חדל מלשרת את מטרות הציונות ואינו מאפשר התמודדות ראויה עם האיומים שאנו ניצבים למולם.

משבר זה נובע מתופעה חמורה שלא זוהתה עד עתה והיא האיום החמור ביותר לעתיד הציונות: פוסט ציונות מודחקת. חומרת האיום נובעת מכך שפוסט הציונות המודחקת אינה ברורה וחדה להבחנה ובשל כך היא מצליחה להשפיע על עמדות הציבור ועל מוקדי קבלת ההחלטות. התרופפות מושג הציונות וחוסר הבהירות שמאפיין את הציונות בשיח הציבורי אפשרו לגישות ולרעיונות הסותרים את עקרונות הציונות לחדור עמוק לתוך מוקדי ההשפעה בישראל. רעיונות שבעבר היו מזוהים בבירור כאנטי ציוניים הפכו למיינסטרים גם בקרב אנשים וגופים המזהים עצמם כציונים.

במילים אחרות, הסכנה המרכזית לעתיד המפעל הציוני אינה ב'פוסט הציונות הגלויה' כי אם ב'פוסט הציונות המודחקת', תופעה שבה רעיונות וגישות הסותרים את עקרונות הציונות אומצו על יד אנשים המזהים עצמם כציונים אך אינם חשים בסתירה.

לפיכך, נדבך יסודי בפעילותה של 'אם תרצו' הוא להוביל להתחדשות רעיונית-ערכית-רוחנית בשיח הציוני ולגבש את העקרונות המרכזיים עליהם מתבססת הציונות ואליהם צריך כל ציוני להיות מחויב.

עקרונות[]

ואלו הם עשרת העקרונות עליהם מתבסס האינטרס הציוני, שקבלתם ואימוצם בשיח הציבורי, האינטלקטואלי, התקשורתי והתרבותי בישראל יהוו את מימוש המהפכה הציונית השנייה:


 1. .היהודים הם עם - והלאומיות היא עיקרון נכון, צודק ומוסרי אשר על פיו יש לחלק את העולם (במידת האפשר).
 2. .העם היהודי צריך לקחת את גורלו בידיו.
 3. .לעם היהודי זכות על ארץ-ישראל.
 4. הלעם היהודי זכות למדינה ריבונית.
 5. .מדינת ישראל היא מדינה יהודית-דמוקרטית.
 6. .מדינת ישראל תעודד עליה ותפעל לבניית חברה יהודית אותנטית שבמסגרתה יבטא עם ישראל את זהותו, תרבותו וערכיו.
 7. .זכותו של העם היהודי על ירושלים היהודית-היסטורית גוברת על טענת הזכות של יושבי הארץ.
 8. על עם ישראל לכונן בארץ-ישראל חברת מופת ומדינת מופת בה מתקיימים ערבות הדדית בין הפרט לכלל.
 9. .מדינת ישראל תקדם מסגרת ערכית משותפת עבור העולם כולו.
 10. .מדינת ישראל תשאף לשלום תוך שהיא לוקחת בחשבון את הנטל הדמוגראפי ואת חשיבותם של גבולות בני-הגנה


תמיכה בתעמולה נגד ישראל[]

תמיכת קרנות ומדינות ערביות בארגונים הפועלים נגד מדיניות מדינת ישראל וצה"ל

(מתוך מצגת שהופצה במייל)

כספי מדינות, ארגונים וקרנות ערביות ניתנים לארגונים ישראליים, במטרה להשפיע על השיח הציבורי המשפטי התקשורתי בישראל ובעולם. ארגונים אלו פועלים בתחומים הבאים:

 1. יצירת דה-לגיטימציה למדינת ישראל
 2. קריאות לחרם על מדינת ישראל
 3. קריאה וסיוע להעמדת בכירים במדינת ישראל לדין על ביצוע פשעי מלחמה
 4. קרנות אלה פועלות במוצהר לחיזוק הזהות הפלסטינית של ערביי ישראל ולניתוק זיקתם למדינת ישראל
 5. קרנות אלה פועלות במוצהר לחיזוק הזהות והאחיזה הפלסטינית-אסלאמית בירושלים, חיפה, יפו, נגב והגליל.

יש לציין כי חלק מקרנות אלו תומכות במשפחות של שהידים ((martyrs

השלכות ציבוריות[]

ארגונים ישראלים המציגים עצמם כארגוני זכויות אדם, וטוענים כי ישנה שקיפות מלאה לפעילותם (ולעיתים אף טוענים כי הם ציונים!) מקבלים מימון כספי נרחב המגיע למיליוני דולרים מקרנות ערביות (NDC, WA) עוינות לישראל. התחקות אחר מקורות המימון והתמיכה של NDC ו WA ו מגלה כי הן נתמכות על ידי בנק ההשקעות האסלאמי IDB שפועל במוצהר בשליחות מדינות ערביות המוגדרות כמדינות אויב כנגד "התוקפנות הישראלית". כמו כן תומך ה IDB באמצעות קרנות שונות במשפחות של שהידים.

עוד פרטים[]

Advertisement