Family Wiki
Advertisement
El burg.jpg

מצודת אלברג היתה חלק מקו ההגנה הצלבני שכלל את תל-צפית (blanche Garde) בית גוברין (Beit Gibelun) והיא עצמה נקראה "מצודת התאנים" (Castrum Ficuum). במקום נמצא היום כפר ערבי, כאשר במרכז הכפר שרידי המצודה (סיור משנת 1975).

מסביב למצודה ניתן להבחין בחפיר, חצוב בסלע ורוחבו עד כדי 15 מטר. הקיר הגיע עד לגובה 4 מטר. המצודה נבנתה מאבני נארי מקומיות.

בתוך המצודה יש מגדל פנימי - מגדל העוז - 20 על 25 מטר הביצור הפנימי של המצודה. המגדל הוקף בחלקלקה, הבולטת בצד הדרומי.

במקום גם שרידי אפסיס.

מיקומה ליד באר מים, אשר היתה בשימוש מימי הצלבנים ומכונה היום ברג אלביארה "מצודת הבאר".

המקור:עמוס קלנר, שני אתרים צלבניים הדרום שפלת יהודה, "טבע והארץ" ספטמבר אוקטובר 1982

Advertisement