Family Wiki
Advertisement

אלמוגן רחב עלים - בגן ציבורי ברעננה - אייר תשע"ב, זוהה בעזרת פורום תפוז לגינון

צילום מקרוב

אלמוגן רחב עלים (Erythrina Corralloides) - הוא עץ נוי עם פריחה אדומה "לוהטת".
קובי נח כתב באתר המכללה: על אלמוגן רחב עלים - "מקור שם הסוג המדעי "Erythrina" במילה היוונית erythros שמשמעותה אדום. שם הסוג העברי ניתן לצמח בגין צבע פרחיו הדומה לצבע השלד האדום של האלמוג האציל (Corallium rubrum) המשמש בתעשיית התכשיטים, זה גם המקור לתואר המין המדעי corallodendrum"", שמשמעותו "עץ האלמוג". תואר המין העברי "רחב-עלים" נגזר מממדי עליו הגדולים (לא במיוחד).

תיאור העץ[]

אלמוגן רחב-עלים הוא עץ משיר חורף, רחב נוף המיתמר לגובה 4-6 מ'. הפריחה במרס-אפריל שופעת ובולטת בצבעה האדום על רקע ענפי העץ החשופים. הפרחים ערוכים באשכולות ונוטים בהבשילם כלפי בסיס ציר התפרחת. לציפורי השיר הניזונות בצוף הפרחים מאפשרת נטייה זאת את הנחיתה על ציר התפרחת והגישה לצוף השופע המצטבר בתחתית הפרח. ציפורים אלה הן מאביקות הצמח.

על רעילות הזרעים[]

הזרעים רעילים ומכילים חומרים משלשלים המזרזים את המעבר שלהם במערכת העיכול של הציפור הבולעת אותם ובאופן זה הם נפלטים במהירות וחיוניותם אינה נפגמת. לזרעים קליפת זרע קשה מאד ולכן הם משמשים כחרוזים בייצור תכשיטים, יש כמובן להימנע מלבלוע את הזרעים המכילים רעלים שונים.

בישראל מגדלים 7 מיני אלמוגן כצמחי נוי, רובם כצמחי שדרה או כעצים בודדים עתירי צל.

המקור: קובי כח סימינר הקיבוצים

גלרייה תמונות[]

Advertisement