Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

אלון התולע - קדומים - 500 מטר מעל פני הים - ניסן תשע"ב

עפצים באלון התולע - קדומים מרחשוון תשע"ג

הפירות מאותו עץ אוגוסט 2012

אלון התולע (שם מדעי: Quercus infectoria או Quercus boissieri) הוא עץ המשתייך לקבוצת אלונים צפוניים, נשירים, שהבלוט שלהם מבשיל בתוך פחות משנה אחת. גובהו של העץ הוא 3-8 מ' והוא בעל גזע בודד.. שמו של העץ ניתן לו על קום היותו פונדקאי לתולעי השני.

בינו לבין האלונים האחרים[]

העלים בעלי שפה מפורצת ואין להם שיניים דוקרניות (בשונה מאלון תבור ואלון מצוי).
אופייני לו גזע מרכזי זקוף וישר שבני האדם הרבו לכרות לשם הפקת קורות. לעומת האלון המצוי, אלון התולע מגלה עמידות מועטה בפני יובש.

"צידם העליון של העלים קירח. צדם התחתון לביד בצעירותם, ומקריח בהתבגרותם. הלבד יורד בשפשוף קל באצבע, וזה סימן-היכר נוח למין". לפי מייק ליבנה : אלון התולע בצמח השדה

תפוצה[]

אלון התולע מצוי ביערות באזורים הרריים, גשומים וקרירים מעל 500 מ' ובמפנים צפוניים בעיקר בגליל העליון וצפון רמת הגולן.

ערך טבע מוגן[]

אלון התולע הוא ערך טבע מוגן על פי חוק בישראל[1].

איזכור המקורות[]

בתלמוד נזכר העץ פעמים רבות בשם מיל (מילין, מילה...) "סימן להרים מילין, לעמקים תמרים, לנחלים קנים, לשפלה שקמים". עץ זה משמש כפונדקאי לתולעת כנימת מגן הנקראת תולעת השני, הגורמת להופעת גידולים דמויי אלמוג על ענפיו. בתקופות קדומות השתמשו בצבע האדום של תולעת השני כמרכיב ביצור צבע השני.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

Advertisement