Family Wiki
Advertisement

אכיפת החוק ביהודה ושומרון הוא דו" שפורסם על-ידי ארגון זכויות אדם ביש"ע בסיסמא: עובדות ולא סיסמאות.

דיווח ערוץ שבע[]

עוזי ברוך מערוץ שבע כתב ב-11 דצמבר 2008 דו"ח: אכיפת חוק סלקטיבית ביו"ש

דו"ח אכיפת החוק ביהודה ושומרון הוא נסיון ראשון מסוגו לגלות ולחשוף את האמת על מערכת האכיפה באזורים אלה, באמצעות נתונים, עובדות, וניתוחים סטטיסטיים, ולא באמצעות ססמאות. הציטוטים, המספרים והניתוחים הסטטיסטיים המובאים בדו"ח לקוחים כולם מנתונים רשמיים של מערכת אכיפת החוק, ועל כן הם בלתי ניתנים להכחשה. הניתוח נעשה בסיועם של מומחים בתחום הקרימינולוגיה והסטטיסטיקה, והמסקנות הן מדהימות, משום שהם עומדות בסתירה לכל הסיסמאות שהורגלנו בהן במשך שנים.

הנתון העיקרי העולה מהדו"ח, שחיבר ארגון זכויות האדם ביש"ע,הוא שביהודה ושומרון מופעלת במשך שנים אכיפת חוק סלקטיווית כלפי מגזרים שונים: אכיפת-יתר כלפי המתיישבים היהודים, ותת-אכיפה כלפי התושבים הערבים וכלפי פעילי השמאל. מדובר באכיפה סלקטיווית המעוגנת בנהלים מחייבים, שגובשו ע"י היועץ המשפטי לממשלה, והמופעלים בניצוחו של פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה – עו"ד שי ניצן. בהמשך התייחסות לפרקי הדו"ח.

בפרק הסיכום של הדו"ח נכתב, שרב מאד המרחק בין הסיסמאות והקלישאות המופרחות בתקשורת ובשיח הציבורי על אכיפת החוק ביהודה ושומרון, ובין המציאות. המציאות – כפי שהיא משתקפת מהנהלים, מהנתונים, ומהטבלאות – מלמדת על אכיפת יתר חסרת כל פרופורציה וסבירות, על השקעת משאבי משטרה בקנה מידה עצום, על רמיסת זכויות האזרח של המתיישבים באמצעות אכיפה מופרזת מחד, והעדר הגנה מפני תוקפנות מאידך. חמור מכך: היא מלמדת על שימוש במערכת ובכלי אכיפת החוק לצרכים של הכבדה על אוכלוסיה מסויימת, המתוייגת כבעלת גוון פוליטי או אידיאולוגי מסויים, וזאת על חשבון הקצאת משאבי משטרה לצרכים האמיתיים של האזרח הישראלי באשר הוא. נשאלת השאלה: מהי ההצדקה החוקית, החוקתית, והערכית לכך? וכן נשאלת השאלה: מדוע מוסתרת מעיני הציבור התמונה האמיתית של אכיפת החוק במחוז ש"י, ומדוע מוצגת במכוון, לאורך שנים, תמונה שאין לה דבר וחצי דבר עם המציאות? על שאלות נוקבות אלה נדרשים ראשי מערכת האכיפה בישראל להשיב.

קישור לדו"ח עצמו

א. "הנהלים המיוחדים"[]

הנוהלים המיוחדים המהווים ב-15 השנים האחרונות את מקור המחוייבות הראשי של משטרת מחוז ש"י. אפיונם: הפעלת השב"כ כגורם מודיעיני, שימוש נרחב בצווי הגבלה והרחקה, נוכחות משטרתית מסיבית וכוחנית, ריבוי מעצרים, פתיחת תיקים סיטונית ויזומה, צוותי חקירה מיוחדים, וקריטריונים מחמירים בהגשת כתבי אישום.

ב. סטטיסטיקה[]

בנתונים הסטטיסטיים בהם משתקפת אכיפת היתר. הטבלאות והגרפים המובאים בו הם מדהימים, ומוכיחים מעבר לכל ספק את האפליה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרמטרים בהם מקובל לבחון אכיפת-חוק: מספר השוטרים ביחס לכמות האוכלוסיה, אחוז תיקי החשיפה, אחוז הגילויים בתיקי חקירה , אחוז כתבי האישום המוגשים לבתי משפט, ואחוז ההרשעות.

ג. יהודים מול ערבים[]

אכיפת היתר מופעלת כלפי המתיישבים היהודיים לעומת בין תת-אכיפה ומראית-חוק המופעלים כלפי ערביי האזור וכלפי אנרכיסטים ופעילי שמאל. גם בפרק זה, ההשוואה נעשית על בסיס נתונים רשמיים, כגון: מספר תיקי החקירה, ואחוז כתבי האישום, ובאמצעות סקירת אמצעי האכיפה – כגון: הכלים המודיעיניים, משאבי כח האדם, והשימוש באמצעי אכיפה חריגים – ומידת הפעלתם כלפי כל אחת מקבוצות האוכלוסיה הנבדקות.

ד."הצוות המוביל"[]

הצוות הבכיר המוביל את מדיניות האכיפה הסלקטיווית, "צוות אכיפת החוק באיו"ש" – אשר עקב ביקורת ציבורית נוקבת בוטל פורמלית כבר בשנת 1998, אך למעשה ממשיך להתקיים (בניגוד להבטחות רשמיות של היועץ המשפטי לממשלה) עד עצם היום הזה. דרכי התנהלותו של "צוות האכיפה": פתיחת תיקים שכבר נסגרו, הפעלת לחצים על בתי המשפט, הרכבת "רשימה שחורה" של מפרי סדר, הוצאת צווים מינהליים, וקיום קשר ישיר אל קציני החקירות בשטח. צוות האכיפה פועל בניגוד להחלטות הכנסת, ומנגד – הוא נתון להשפעתם של ארגוני שמאל שונים.

באכיפת דיני המקרקעין[]

בסיכומו של הדו"ח נידונה האפליה באכיפת דיני המקרקעין ביהודה ושומרון. הסקירה הניתנת בפרק זה אינה מקיפה, שכן עניינו של הדו"ח אינו הדין האזרחי אלא הדין הפלילי ואכיפתו. יחד עם זאת, לאור העובדה שהאפליה הבוטה בתחום התכנון והבניה וגררת תחושות קשות אצל המתיישבים ומהווה לעתים קרובות גורם מתסיס לפעולות מחאה שונות – מובאת התייחסות גם לנושא טעון זה. בפרק זה מובאות ראיות לאפליה בוטה ביותר של מתיישבי יהודה ושומרון, הן בחקיקה עצמה, הן באכיפת החוק, וזאת גם ביחס לשאר אזרחי ישראל שמעבר לקו הירוק, וגם ביחס לשכניהם הערבים. העובדה שאפליה זו הוכשרה ע"י בג"צ רק מחזקת ומעצימה את תחושות הקיפוח ואי-הצדק, הבאות לידי ביטוי בפעולות מחאה שונות.

הצגת הנושא בכנסת[]

ציפי חוטובלי (הליכוד):"הצעה לסדר-היום אכיפה סלקטיבית של זכויות אדם ביש"ע" 8 ביולי 2009

בשבוע שעבר ערכתי סיור במספר מאחזים ברחבי יהודה ושומרון. במהלך הסיור הזה הובא לידיעתי דוח שהכותרת שלו היא "אכיפת החוק ביהודה ושומרון", שיצא לאור על-ידי ארגון זכויות האדם ביש"ע. לצערנו הרב אנחנו רגילים יותר מדי פעמים לשמוע על אכיפת זכויות סלקטיבית, שמשום מה, לפחות בדימוי הציבורי, מקנה לתושבי יהודה ושומרון זכויות יתר. הדוח הזה, שאני ממליצה לכל אדם במדינת ישראל לקרוא, דוח שמאומת עם ידיעות בעיתונות, דוח שמאומת עם נתונים עובדתיים ממחוז ש"י במשטרה. הדוח הזה הוא דוח מצמרר, כי בעצם מה שעולה מהדוח הזה – תכף אעלה בפניכם מספר נתונים ועובדות – זה דבר אחד: מדינת ישראל סימנה את המתיישבים ביהודה ושומרון כאויב העם, כמי שצריך להקצות משאבים סלקטיביים באכיפת החוק בכל מה שנוגע למה שמתרחש ביהודה ושומרון כאילו מדובר באזורי הפשיעה הגבוהים בארץ, כאילו מדובר בציבור באוכלוסיה שהלויאליות שלו למדינת ישראל נתונה בספק.

כל הדברים האלה עולים כאן בדוח הזה, ובעיקר דבר אחד חשוב, שהייתי רוצה כאן שיהיה קונסנסוס מימין ומשמאל: הפרת זכויות אדם. כשמדובר בהפרת זכויות אדם לא מדברים רק על הפרת זכויות אדם כשמדובר באנשי שמאל או בפלסטינים. גם אנשים שגרים ביהודה ושומרון הם בני אדם לצורך העניין וכשהנהלים שנאכפים עליהם הם נהלים שלא מכבדים זכויות אדם, נהלים שרומסים את זכויות האדם, חשוב מאוד שגם משמאל וגם מימין תהיה התקוממות ותהיה דרישה בסיסית לאכיפה שוויונית של אותם נהלים.

Advertisement