Family Wiki
Advertisement
Zium nechalim

מפת הארץ: לא כוללת שפכי נחל חברון, החל קדרון ונחל פרת

81 איומים מרכזיים על הסביבה והטבע בישראל , החל מלחצי פיתוח בחרמון ועד למלונאות בשטחים ערכיים באילת, שיעמדו על סדר היום הסביבתי בשנה הקרובה. פירוט מלא בדוח"ות השנתי של רשות הגנים הלאומיים והמשרד להגנת הסביבה.

"קרוב לשני עשורים לאחר שהחל הפרויקט הממשלתי לשיקום הנחלים, הזיהום במרבית נחלי ישראל נמשך באופן שיטתי - כך עולה מנתוני דו"ח מצב הנחלים לשנת 2009 של המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. על פי הדו"ח, הגורמים לזיהום הם קריסתן של מערכות ביוב ברחבי הארץ, הזרמה קבועה של שפכים מערים ערביות בישראל וברשות הפלסטינית, וכן מחסור חמור במקורות מים טבעיים לנחלים, עקב רצף של שנים שחונות" המקור: צפריר רינת התשתיות קורסות, והביוב ממשיך לזרום לנחלי הארץ - עיתון "הארץ"

הקש כאן לקבלת מפה מפורטת


הדו"ח המלא

Advertisement