Family Wiki
Advertisement

חלוקת מדינת ישראל לפי אזורים טבעיים מתאימה לצרכי לימוד. לכל אזור גאוגרפי יש מאפיינים דומים הן במבנה הקרקע, האקלים, ההיסטוריה והאוכלוסייה.

הגדרות[]

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגדרו האזורים הטבעיים בשיטה הבאה:

במסגרת החלוקה המינהלית הרשמית לנפות, בשנת 1961 נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח המדינה לאזורים טבעיים. כל אזור טבעי הוא חלק של נפה אחת, ובמקרים מסוימים מהווה נפה שלמה.

האזורים הטבעיים הם תחומים רצופים, אחידים ככל האפשר הן מבחינת המבנה הפיזי, האקלים, והקרקעות, והן מבחינת התכונות הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה.

אזור יהודה ושומרון לא חולקו לאזורים טבעיים.


נתוני 2006[]

להלן התפלגות אוכלוסיית מדינת ישראל לשנת 2006:


היחידה אוכלוסייה מזה:יהודים כותרת 3
כל המדינה 7,116.7 5,393.4 תא 0
מחוז ירושלים 870.1 592.9 תא 1
הרי יהודה 785.3 510.2
שפלת יהודה 84.8 82.8 תא 3
מחוז הצפון 1,203.3 527.7 תא 4
נפת צפת
עמק החולה 34.8 31.2 תא 5
גליל עליון מזרחי 43.9 36.4 תא 6
אזור חצור 19.3 13.5 תא 7
נפת כנרת
בקעת כנרות 57.2 50.3
גליל תחתון מזרחי 43.9 14.2 תא 9
עמק בית שאן 24.9 24.3 תא 10
עמק חרוד 10.1 7.9 תא 11
רמת כוכב 10.9 2.4 תא 12
נפת יזרעאל
עמק יזרעאל 62.6 52.5 תא 13
אזור יקנעם 29 27.5 תא 14
רמת מנשה 4.3 4.1 תא 15
הרי נצרת-תירען 289.9 68.3 תא 16
נפת עכו
אזור שפרעם 177.6 10.6 תא 17
אזור אילון 85.5 27.5 תא 18
אזור נהריה 88.4 59.3 תא 19
אזור עכו 66.2 33.1
נפת גולן


מקור אוכלוסיית ישראל

Advertisement