Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

אזוב מצוי בגן הבוטני על הר הצופים

אזוב מצוי (שם מדעי Origanum syriacum) הוא בן שיח רב שנתי ממשפחת השפתניים. השם "זעתר" בעברית ובערבית מתייחס לעתים קרובות לצמח האזוב מאחר שזהו הצמח העיקרי המשמש להכנת תבלין הזעתר.

תפוצה והשם[]

האזוב נפוץ בישראל, סוריה ולבנון. בעבר זוהה השם אזוב עם הסוג הלטיני Majorana והמין נקרא Majorana syriaca. בסיסטמטיקה חדשה שערך בשנת 1980 הבוטניקאי Jan H. Ietswaart , כלל את הסוג הנ"ל כסקציה בתוך הסוג אזובית (Origanum). הציעה ועדת השמות לקרוא לו בעברית "אזובית מצויה".

שימושים[]

בעקבות הקטיף הנרחב של הצמח בבר, האזוב הפך להיות אחד הצמחים המוגנים בישראל. הצמח תורבת, ומגודל בארץ כגידול חקלאי. השמן האתרי שלו מכיל בעיקר את החומרים הבאים: תימול וקרבקרול, חומרים בעלי תכונות אנטיספטיות חזקות ומכאן גם סגולותיו כצמח מרפא.

הבהרה:המידע בדף זה אינו ייעוץ רפואי

האזוב בהיסטוריה היהודית[]

האזוב נזכר כבר במקורות. בזמן בית המקדש שימשה אגודת אזוב לטהרת אנשים - בהזאת על טומאת מת (במדבר י"ט י"ח) בשרפת פרה אדומה (במדבר י"ט ו) בטהרת מצורע (ויקרא י"ד ד) ובפסח מצרים (שמות י"ב כב). "תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני במשלג ואלבין" (תהילים נ"א ט').

כיום סבורים שהשם התנכ"י אזוב מתייחס לאזוב המצוי בעוד התרגום הלטיני Ysop מתייחס בטעות לצמח "בן האזוב" (Hyssopus officinalis) שגם הוא ממשפחת השפתניים אך אינו נפוץ בארץ.

קישורים חיצוניים[]

תמונות מגבעת רש"י[]

גבעת רש"י קדומים - 510 מטר מעל פני הים - ניסן תשע"ב

Advertisement