Family Wiki
Advertisement

סיור וירטואלי בחפירות אושה העתיקה | רשות העתיקות עם הארכיאולוג יאיר עמיצור.

יחד עם יאיר נסייר במבני הציבור והתעשייה העתיקים שנחשפו, נדון בהיסטוריה העשירה של הישוב היהודי, ואפילו נזחל אל תוך מקווה טהרה מלפני 1,800 שנה.


הסיור[]

סיור_וירטואלי_בחפירות_אושה_העתיקה_-_רשות_העתיקות

סיור וירטואלי בחפירות אושה העתיקה - רשות העתיקות


Advertisement