Family Wiki
Advertisement

אֹרֶן יְרוּשָׁלַיִם (Pinus halepensis) הוא עץ בר של ארץ-ישראל הגדל בחלק הגשום של ישראל וירדן. יש אוכלוסיות בר הקשורות קשר הדוק לקרקעות רנדזינה בהירה על קירטון-חווארי בהרי יהודה, בכרמל, בגליל העליון ובעמון שבירדן.צמחיית ישראל ברשת

סימן מובהק:"אורן ירושלים עוקץ האיצטרובל כפוף אחורה לכיוון גזע העץ, בניגוד לאורן ברוטיה (קפריסאי) שבו העוקץ מאונך לענף. לכן אפשר לפסל מאצטרובלי אורן ירושלים דמות של חסידה צמחיית ישראל ברשת

התכונות[]

  • האיצטרובלים הבוגרים פונים בזווית חדה אל בסיס הענף. ענפי העץ יוצאים בזווית חדה לגזע העיקרי. צמחיית ישראל ברשת

"קולות נפץ" מאורן ירושלמי[]

אבינעם דנין כתב:" בבוא ימי שרב חמים, ובמיוחד כאשר נושבת בהם רוח חמה נשמעים קולות נפץ קטנים, "פיצפוצים", כתוצאה מפתיחת הקשקשים. בקשקשים הבונים את האצטרובל יש הבדל בכושר התפיחה וההתכווצות של הרקמות בין הצד התחתון לעליון של הקשקש.סיפורי צמחים

השפעת השריפות[]

בהיסטוריה של יערות צפון הארץ היו ארועים רבים של שריפות יער. עצי האורן מותאמים לשריפות וזמן קצר לאחר תום השריפה נפתחים האיצטרובלים והזרעים המצויידים בכנפים נישאים ברוח ונזרעים באפר. הגשם הראשון שלאחר השריפה מביא לנביטה רבה של האורן . צמחיית ישראל ברשת

תפוצה[]

מרבית שטח יערות האורן שבכרמל הוא של עצי בר ויערות נטע-אדם מצויים בשטח מצומצם יחסית. צמחיית ישראל ברשת

גלרייה - צולם בקדומים[]

אייר תשע"ב

Advertisement