Family Wiki
Advertisement

הלוגו של האוסף


Matson Negatives הוא אסף של נגטיביים של The G. Eric and Edith Matson . הם מהווים מקור חשוב להכרת המזרח התיכון בכלל וארץ ישראל בפרט. האוסף כולל 20,000 פריטים אשר נוצרו על-ידי:American Colony Photo Department and its successor firm, the Matson Photo Service.

רק חלק מהם - 13,700 עומדים לרשות הציבור. השאר יעמוד לרשותו בעתיד


האתר

האוסף נמצא בספרית הקונגרס

על תולדות האוסף ראו : מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית

תמונות לדוגמא[]

ירושלים[]

תולדות הישוב[]

נוף הירדן וים המלח[]

(תמונות שלא ישובו עוד)


רעידת אדמה בנהר הירדן[]

קריסת הנהר

חריצים שנוצרו בבקעת ים המלח

קריסת גדות הנהר

קריסת בתים לתוך הנהרכ


סיור בארץ ישראל[]

בית שמש[]

חפירות ארכאולוגיות 1931 בבית שמש

השרון[]

רמת גן[]

צפון-מזרח תל אביב:צילומי אויר 1932[]

המקור: Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection או הקש על התמונה ותראה את הנוף ברזולוציה מדהימה

שכם[]

רעידת האדמה[]

שכונת השומרונים[]

נמל תעופה טבריה[]

טבריה[]

קישור לאתר הכולל 390 תמונות

Advertisement