Family Wiki
Advertisement

אולפנת "צביה אשקלון היא אולפנה הממוקמת בעיר אשקלון.


אולפנת צביה נפתחה בשנה"ל תשנ"ב (1992) ע"י עיריית אשקלון ורשת אולפנות "צביה". האולפנה היא מוסד שש שנתי בו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה . השם "צביה" ניתן לה על שם הרב צבי יהודה קוק . מגמת החינוך של האולפנית היא לפי משנתו: יש להרבות בשני אלפי"ן- אהבה ואמונה. האולפנית הגדירה את מטרת לפי דברי הרב קוק: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת לעשותו טוב וישר".

הגישה החינוכית[]

הגישה החינוכית מבוסת עם האימרה : לאורם נלך עד יאיר אור גאולת עולמים ונשכון לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו. לפיה הדגשים בתוכנית הלימודים הם בתחומים הבאים:

  • אהבת ישראל - נכונות לעזור לכל אדם מישראל .
  • אהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל -על-ידי השתתפות בתהליך ציוני שהוא חלק מגאולת ישראל, ופיתוח הזיקה הנפשית לכל חבלי ארצנו ולמסירות על בניינה.
  • פיתוח מידות טובות - ענווה, צניעות, יושר ואמת והתנהגות אישית בהתאם להן.
  • פתיחות לעולם המודרני - המדע, ההשכלה ולשותפות במגוון תחומי החיים.
  • מחויבות להלכה - בכל תחומי החיים ופיתוח הזדהות פנימית עם מסורת ישראל.

המגמה מרכזית של החינוך הוא להגיע לידי עיצוב אישיות מתוקנת של התלמידה : במידותיה, ביחס לזולת, להורים ומבוגרים - בדרך התורה.

קיים דגש באולפנה יצירת חברה מגובשת של התלמידות, אשר מתייחסות ברצינות ללימודים ולערכים. זאת ללא הימנעות משמחת הנעורים והרצון לקיים חיים מלאי תוכן, אידיאל, אמת,גמילות חסדים, ומעורבות חברתית.

תוכנית לימודים[]

תוכנית הלימודים היא במקובל בבית ספר תיכון במגמות העיוניים בכל מקצועות התיכון. יחד עם זאת, המגמות מוגברות - ברמה של 5 יחידות לימוד - הם במקצועות: ביולוגיה, מדעי המחשב, פיסיקה, מדעי החברה, ספרות ותקשורת.

תוכנית הלימודים כוללת העשרה במקצועות נוספים: לימודי ארץ-ישראל , מוסיקה, אומנות, תקשורת ודרמה. וכמובן לימודי הקודש הם בתוכנית מורחבת.

בחירת הצוות[]

בחירת הצוות נעשית על בסיס האמרה :מכל מלמדי השכלתי.... הצוות נבחר על סמך נסיונם, אישיותם והתאמתם למגמות הלימודיות והחינוכיות של אולפנת צביה באשקלון. לכל כיתה, מדריכה, בת שרות לאומי אשר אחראית על הפעילות החברתית בכיתה.

לשעת חירום[]

אתר האולפנה מתייחס למצב החירום בו נמצא, בין השאר, אזור אשקלון. אנו נמצאים בתקופה לא קלה למדינת ישראל ולתושבי הדרום בפרט.

מצב זה של יציאה מהשגרה והשהיה במרחבים המוגנים או סמוך להם גורם למתח לחץ ואף לחרדה. לאחר הסבר קצר על טבעו של המצב החדש אליו נקלעו התלמידות: "חשוב לזכור כי התגובות האלה הן נורמאליות למצב לא נורמאלי.": מוצגות תגובות פיזיולוגיות והתגובות רגשיות.

וההמלצה היא לגלות כוחות שלא תמיד מכירים במצב של שגרה ולהתמודד גם במצבים קשים ורוויי מתח, באמצעות משאבים פנימיים כגון: אמונה, בטחון, ראיה חיובית, תכונות אופי, ובאמצעות משאבים חיצוניים כגון:משפחה, חברים ומכרים.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement